Analyse: Over 1.000 arbejdspladser bundet op på turister

En ny analyse af turismens betydning kommer frem til at den udenlandske turisme udgør lidt over 1.000 arbejdspladser og har bidraget med en omsætning til Grønland på næsten 1,9 milliarder kroner.

Den udenlandske turisme er vokset betydeligt, viser ny rapport udarbejdet af Rambøll.

Hvor meget har Grønland egentlig ud af de mange udenlandske turister?

Det spørgsmål har otte aktører - heriblandt Grønlandsbanken og Kalaallit Airports - sat sig for at belyse, og i denne uge er resultatet af arbejdet offentliggjort.

Disse aktører står bag analyse

Air Greenland, Kalaallit Airports, Grønlandsbanken, Grønlandsbankens Erhvervsfond, Nalik Ventures, AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators, Sikuki Nuuk Harbour og Visit Greenland.

- Samarbejdspartnerne vurderer, at fakta og viden er afgørende for at kunne træffe velinformerede beslutninger om fremtidige prioriteter og investeringer, lyder det i pressemeddelelsen.

Stor vækst

Selve analysen er lavet af Rambøll på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til turister, en dataindsamling blandt krydstogtoperatører og tal fra Grønlands Statistik.

Det konkluderes blandt andet, at den udenlandske turisme er vokset med ikke mindre 46 procent siden 2018. Stigningen kommer især fra krydstogtturisme, hvilket illustreres i nedenstående graf:

Selvom flyturisterne er færrest, så bidrager de med hele 57 procent af omsætningen, som estimeres at have været på 1,9 milliarder kroner i 2023.

Flyturisterne har et nemlig et højere forbrug per person i Grønland end krydstogtturisterne. 

Gennemsnitligt forbrug på 57.500 kr.

Rambøll vurderer, at en familie på tre, der er kommet til Grønland med fly, har et gennemsnitligt forbrug, som tilfalder Grønland, på 57.500 kr.

For konventionel krydstogtturisme er det samme tal noget lavere - nemlig 27.150 kr., mens det for såkaldt ekspeditions krydstogtturisme er på 38.350 kr.

Derudover har Rambøll regnet sig frem til, at den udenlandske turisme udgør 1.075 arbejdspladser, og at den udenlandske turisme har betalt 48 mio. kr. i skatter og 87 mio. kr. i afgifter.

Direktør: Vigtigt med faktabaseret debat

Visit Greenlands direktør, Anne Nivíka Grødem, udtaler i forbindelse med offentliggørelsen, at en nuanceret forståelse af den udenlandske turismes bidrag til økonomien er vigtig for at kunne forudsige effekterne af nye investeringer og beslutninger:

- Det er samtidig afgørende at vi har en fælles forståelse for hvilke samfundsøkonomiske gevinster turismen aktuelt bidrager med i Grønland, så vi sammen kan sætte mål for hvilken økonomisk rolle vi ønsker, at turismen skal spille i landets fremtid.

- Med offentliggørelsen af denne analyse, er det vores fælles ønske at bidrage til en faktabaseret debat om turismen, og samtidig anerkende turismesektoren som en betydelig samfundsøkonomisk bidragsyder, udtaler Visit Greenlands direktør, Anne Nivíka Grødem.

Powered by Labrador CMS