Air Greenland fik mindre overskud end forventet

Air Greenland leverer et overskud for regnskabsåret 2023, der er cirka 15 millioner kroner mindre end forventet. Årsresultatet på 84,5 millioner kroner før skat betegnes imidlertid som “tilfredsstillende”.

Air Greenland - Airbus
Air Greenland slap i forhold til andre internationale flyselskaber nådigt igennem Covid 19-pandemien og antallet af passagerer fortsætter med at øges.

- Omsætningen har udviklet sig samlet som planlagt og med særlig vækst i passageromsætningen, mens den øvrige omsætning har ligget mere stabilt. Omkostningerne har ligeledes været i kontrol og afspejler den øgede aktivitet på trods af prisstigninger til fuel, oplyser administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen, Air Greenland, i årsrapporten for 2023.

Nettoomsætningen på 1,78 milliarder steg med 9,6 procent, hvilket primært skyldes flere passagerer.  Således steg passagerantallet fra 416.000 i 2022 til 459.000 sidste år. Egenkapitalen er blevet øget fra 692,5 millioner kroner i 2022 til 747 millioner kroner sidste år. 

Aflysninger koster

Udgifter til kost og logi ved aflysninger er fortsat en betydelig udgiftspost på 80 millioner kroner for flyselskabet.

- Hovedparten af aflysningerne skyldes det ustadige vejrlig herhjemme i Grønland, som vi godt kan begynde at tilskrive klimaforandringerne. Islægningen i fjordene, storisens bevægelser, tåge, stormsystemer, der kommer oftere, påvirker flyoperationen, og vi må aflyse flere flyvninger end før, siger bestyrelsesforkvinden Bodil Marie Damgaard i en pressemeddelelse.

I 2022 var udgifterne til kost og logi helt oppe på 100 millioner kroner, hvilket udover vejrlig også skyldtes teknikproblemer.

- For at få skabt en mere stabil drift anskaffede vi et ekstra Dash-8 fly, som blev sat i drift i juni 2023. Det har afhjulpet de flaskehalse, vi havde tidligere, da vi hurtigere kan have opsamling af strandede passagerer efter en aflysning, siger Jacob Nitter Sørensen om det ekstra Dash 8-fly.

Flere medarbejdere

Covid-19-pandemien, der for alvor ramte verdenen tilbage i 2020, gik ud over en lang række medarbejdere i flyselskabet, men nu er der ansat flere i koncernen end før pandemien. Tilbage i 2019 var det årlige gennemsnitlige antal medarbejdere således på 677 personer. Det dykkede i 2021 til 574 medarbejdere, men sidste år landede man på et gennemsnit på 690 ansatte.

I pressemeddelelsen fra Air Greenland glæder ledelsen sig over, at arbejdsglæden er steget med 8 procent i 2023 og loyaliteten er steget med 6 procent.

Air Greenland har igennem de seneste fem år investeret kraftigt i en fornyelse af flyflåden. Det fremgår af regnskabet, at koncernen “historisk har været underinvesteret”. Det har man rådet bod, da Selvstyret blev eneaktionær, med investeringer på 1,5 milliarder kroner i perioden 2019 til 2023.

 • 2019: 1 stk King Air 200 udskiftet til 1 stk King Air 250
 • 2020: 2 stk Sikorsky 561 udskiftet til 2 stk H225
 • 2021-2023: 7 Bell 212 udskiftet til 7 stk H155
 • 2022: 1 Airbus 330-200 udskiftet til Airbus 330-800
 • 2023-2024: 9 stk AS350 udskiftet til Airbus H125

- De likvide beholdninger er reduceret med 48% til 204,7 millioner kroner, hvilket skyldes den fortsatte flådefornyelse og øvrige anlægsinvesteringer på samlet 349 millioner kroner, oplyser Jacob Nitter Sørensen. 

Nyt lån indgået

Direktøren kan oplyse, at man i januar i år har indgået en ny rammeaftale for et lån på 275 millioner kroner, der skal finansiere nye anlægsinvesteringer i 2024.

- Der vil fortsat være fokus på en effektiv trafikafvikling og deraf med et mål om lavere enhedsomkostninger, samtidig med en øget fokusering på kommercielle tiltag, herunder udvidelse af samarbejder med andre flyselskaber samt fokus på forbedring af eksisterende processer, øget digitalisering, nye forretningsområder og ikke mindst med fokus på kundernes behov, oplyser AG-direktøren.

Indtægtsfordelingen

Air Greenland har opgjort sit indtægtsgrundlag, der fordeler sig på følgende områder:

 • Passagerindtægter: 63 procent
 • Charterindtægter: 16 procent
 • Fragtindtægter: 5 procent
 • Postindtægter: 2 procent
 • Betaling for servicekontrakter: 10 procent
 • Andre trafikindtægter: 4 procent

Udsigten til åbningen af atlantlufthavnen i Nuuk den 28. november ændrer infrastrukturen væsentligt.

Spændende tid

- Vi lever i en spændende tid i landets nyere historie. For nogle er åbningen af landingsbanen i Nuuk en gevinst, mens det for andre er en stor omvæltning. Her tænker jeg især på vores medarbejdere, der er nødsaget til at flytte fra deres hjem, fordi forudsætningerne for deres arbejde ændres ved lukningen af Kangerlussuaq. Derfor har det været os magtpåliggende at netop disse medarbejdere blev forberedt på disse ændringer. Jeg er så stolt over, at vi har kunne finde arbejde til alle de, som har udtrykt, at de vil fortsætte, siger direktøren ifølge pressemeddelelsen.

Air Greenland har opført personaleboliger i Nuuk for at kunne gennemføre flytningen af medarbejderne, hvor størstedelen af medarbejderne får Nuuk som base, mens nogle kommer til at flytte til Ilulissat, når landingsbanen åbner. Og netop opførelsen af personaleboliger, udvidelse af fragterminal i Nuuk, opførelse af hangar i Ilulissat og Qaqortoq, nyt handlingsudstyr mm. fylder også i årets resultat og i de kommende år.

Generalforsamlingen i Air Greenland gennemføres om 14 dage den 13. maj.

Powered by Labrador CMS