OBLIGATORISK PENSIONSORDNING

Redegørelse om omstridt ordning på vej

Borgere i landet skal være mere rustet til pensionstilværelsen. Det har fået vores parlament og regering til at indføre en meget omstridt obligatorisk pensionsordning i 2018. Nu næsten seks år efter barsler Naalakkersuisut med en redegørelse om ordningen.

Mange borgere er tvunget til selv at administrere deres tvungne obligatoriske pensionsopsparing. Hvis man ikke har sørget for at tilsidesætte midler nok, hentes pengene igennem skatten. Det sker igennem skattestyrelsen, som udsteder skattekort med træk på op til 55 procent af lønnen.

Naalakkersuisut har i slutningen af forrige uge fremlagt en skattereform til en værdi på 360 millioner kroner. 

De mange penge skal igennem forhøjet personlig fradrag samt beskæftigelsesfradrag komme borgerne til gavn, især lav- og mellemindkomstgrupperne.

Men om det er en hurtigere vej for det offentlige til at indhente forsømte egenindbetalinger til den obligatoriske pensionsordning, vil borgerne nok i eget pung opleve, når fradragene bliver forhøjet. 

Redegørelse om ordningen er på vej

Hos Inatsisartut var der ellers meget stor enighed da forslaget til lov om obligatorisk pensionsordning var på dagsordenen under Inatsisartuts efterårssamling i 2016. Samtlige partier var nemlig enige med hinanden om at det var en god ide.

Men en ting er nok velmenende politiske tiltag, og en anden ting er når effekterne rammer borgerne. Angiveligt på grund af det, har især oppositionspartierne vendt på en tallerken, og nu er de indædte modstandere af ordningen som de selv var med til at indføre.

Selv langt inde i koalitionens rækker er der også spor af utilfredshed med ordningen. 

Medlem af Inatsisartut, Doris J. Jensen (S) har fremlagt et forslag til evaluering af hele ordningen under Inatsisartuts forårssamling 2023, hvilket hun lykkedes med. (FM&EM 2023/117)

Nu er der en redegørelse på vej til Inatsisartut og i redegørelsen vil Naalakkersuisoq for finanser og skatter fremlægge en evaluering af hele ordningen. Redegørelsen bliver uddelt til Inatsisartut under den kommende forårssamling.

Naalakkersuisut lover ikke at udhule de ekstra penge fra borgerne

Sermitsiaqs netavis har spurgt Naalakkersuisut under fremlæggelsen af skattereformen fredag den 22. marts, hvorvidt borgere nu også kommer til at mærke de bebudede forbedringer fra skattereformen.

Både Naalakkersuisoq for finanser- og skatter, Erik Jensen (S) og formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede (IA) svarer ensstemmigt, at de vil sikre borgerne vitterligt kommer til at mærke større økonomisk råderum og ikke blive belastet af udhulning igennem forhøjede skattetræk fordi borgeren skylder sig selv sine pensionspenge.

Powered by Labrador CMS