Prognose: Stigende gennemsnitsalder - færre borgere født i Grønland

Antallet af borgere, der er født og bor i Grønland, ventes at falde med en femtedel frem mod 2050, vurderer Grønlands Statistik.

Fødsler
Antallet af fødsler vurderes at ville falde fra omkring 800 til under 600 over en 20-årig periode. Det er medvirkende til fremskrivningen om et faldende folketal.

En ny fremskrivning af folketallet viser et stort fald i antallet af borgere, der både er født og bor i Grønland.

Ifølge Grønlands Statistik viser fremskrivningen, at antallet af borgere født i Grønland vil dale 49.957 i år til 39.648 i 2049. Altså et fald på en femtedel.

Statstikkontoret oplyser om fremskrivningen, at det kun er den del af befolkningen, der bor i Grønland, som fremskrives. Den del af befolkningen, der er født uden for Grønland, fremskrives ikke men antages i alle årene fremover at forblive konstant på 6.742, som er tallet for 2024. Tallene fremgår af nedenstående tabel.

Grønlands Statistik forklarer om udviklingen, at store årgange fra 1960’erne i de kommende år vil nå aldre med højere dødelighed. 

De forventes dog stadig at leve længere end tidligere generationer, og gennemsnitsalderen ventes at stige fra 35,5 i 2024 til 39,5 i 2050.

Antallet af fødsler vil samtidig dale, hvor der for 10 år siden blev født omkring 800 børn årligt, og om 10 år er forventningen, at der vil blive født under 600 børn årligt.

Powered by Labrador CMS