Ny dansk forskning: Så mange børn lider af PTSD

Forskere »frygter«, at socialt udsatte børn i Danmark bliver overset og ikke får den rette hjælp. Det kan blive dyrt for samfundet på sigt, advarer de.

PTSD eller posttraumatisk stress forbindes ofte med soldater ramt af krigstraumer. I gamle dage kaldte man derfor også lidelsen for granatchok.

Men PTSD kan også ramme børn og unge, der slides ned af mobning, mishandling i hjemmet eller andre traumatiserende oplevelser

I en ny dansk undersøgelse får vi nu for første gang gennem danske registre et billede af, hvor udbredt PTSD er blandt danske børn i skolealderen. Det skriver Videnskab.dk.

Blandt de 670.000 undersøgte børn i studiet er det 2,3 procent – svarende til 15.636 børn – der har fået stillet en PTSD-diagnose. Det reelle tal blandt børn og unge i befolkningen kan dog være op mod 6 procent.

Toppen af isbjerget

Det nye danske studie viser kun toppen af isbjerget, når det kommer til PTSD blandt børn.

»Der er ingen tvivl om, at vores studie ikke fanger alle tilfælde. Det reelle tal er væsentligt større,« siger Mogens Christoffersen, seniorforsker ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), der er medforfatter til studiet.

»Vores tal er fra de børn, som kom i kontakt med hospitalsvæsenet, hvilket i sig selv kræver at man er ’temmelig’ syg,« lyder det fra studiets anden medforfatter Anne Thorup, klinisk professor ved Københavns Universitet

Derudover er det langt fra altid, at børne- og ungdomspsykiatrien husker at overveje PTSD, når de udreder og diagnosticerer et barn, tilføjer Anne Thorup, der også er overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center ved Region Hovedstaden:

»Vi har ikke altid så fokus på traumer i psykiatrien, så der er stor risiko for, at vi har overset noget, særligt hvis barnet også har andre vanskeligheder – for eksempel ADHD eller autisme.«

I flere udenlandske – og især amerikanske – undersøgelser er det typisk omkring 6 procent af børn og unge i en befolkning, der rammes af PTSD.

Mogens Christoffersen »forventer ikke«, at vi i Danmark er oppe på de 6 procent, men tilføjer, at det er svært at sige helt præcist. Et dansk studie fra 2008 giver dog samme estimat på 6 procent.

Et stort samfundsproblem

Børn og unge med PTSD er ganske vist en forholdsvist lille gruppe befolkningsmæssigt, lyder det fra Sille Schandorph Løkkegaard, der forsker i PTSD blandt børn ved Syddansk Universitet.

»Men deres problemer kan komme til at udgøre et stort samfundsproblem, og de kan blive dyre for samfundsøkonomien på sigt – især hvis de ikke bliver behandlet rigtigt og i tide,« siger hun og fortsætter:

»Hvis børn lider af PTSD tre år eller mere uden at få den rette hjælp, så taler man om i forskningskredse at lidelsen bliver kronisk, og risikoen for at havne i misbrug, vold og kriminalitet senere i livet stiger.«

Sille Schandorph Løkkegaard har ikke været involveret i det nye studie, men er begejstret for at få »nogle opdaterede tal« på området.

Mange børn får ikke den rette hjælp

Sille Schandorph Løkkegaard mener, at vi i Danmark generelt har en mangelfuld tilgang til PTSD blandt børn.

For det første er det uklart, hvem der har ansvaret for at lave en PTSD-udredning i det offentlige. Børn, der går gennem egen læge eller sundhedsvæsnet, udredes i psykiatrien, mens børn, der møder socialforvaltningen, udredes hos kommunen.

»Jeg mener, at man bør nedsætte et ekspertudvalg, der tager stilling til det,« siger hun.

For det andet mangler vi kliniske retningslinjer i sundhedsvæsenet for, hvordan børn undersøges og behandles for PTSD.

»Vi har en hel masse børn, der falder mellem to eller flere stole og ikke får den hjælp, som de har brug for,« slutter Sille Schandorph Løkkegaard overfor Videnskab.dk.

Powered by Labrador CMS