RENOVERINGSLÅN

Mange forfaldne huse i bygderne

Naalakkersuisut bør gøre større indsatser for at løse problemet med de mange forældede og forfaldne huse i bygderne, mener medlem af Inatsisartut, Hans Enoksen, Naleraq

Der findes et stort antal forældede og forfaldne huse i bygderne langs kysten. Men det bliver nu muligt for kommunalbestyrelserne at yde lån og tilskud til vedligeholdelse og renovering af medbyggerhuse med bestående medbyggerlån. Det sker efter Naalakkersuisuts ændringsforslag på området er blevet vedtaget i Inatsisartuts forårsamling. Billedet er en modelbillede og har ikke noget med artiklens indhold at gøre.

Der findes et stort antal forældede og forfaldne huse i bygderne langs kysten, og Inatsisartut-medlemmet Hans Enoksen, Naleraq, har via paragraf 37 fremsendt et spørgsmål til Naalakkersuisut om mulighederne for renoveringslån for selv- og medbyggerhuse i bygderne.

Naalakkersuisut er opmærksom på problemstillingen med de mange uvedligeholdte private huse i bygderne og har derfor fremsat ændringsforslag af lnatsisartutlov om lån til medbyggerhuse til lnatsisartuts efterårssamling i 2023. Forslaget er blevet vedtaget under forårssamlingen i 2024 med ikrafttrædelse den 1. juni. Det er Naalakkersuisuts forventning, at lovændringen vil imødekomme de udfordringer ejere af bestående medbyggerhuse oplever i de mindre bosteder og bygder, skriver Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, Hans Peter Poulsen, Siumut, blandet andet i sit svarbrev til Hans Enoksen.

Men Naalakkersuisut bør gøre endnu større indsatser for at løse dette alvorlige problem, mener Hans Enoksen, der understreger, at han vil forfølge sagen yderligere.

Lempelser på vej

I årenes løb er der blevet bygget mange selvbyggerhuse og senere medbyggerhuse i mindre byer og bygder, men på grund af begrænsede renoveringsmuligheder er mange af husene kommet i dårligt stand, og Naalakkersuisut mener, at husejerne bør have bedre muligheder for at renovere deres huse.

Ifølge Inatsisartutlov om boligfinansiering af boligbyggeri fra 2017, kan der opnås lån til renovering af eksisterende boliger med op til 40 procent af de samlede udgifter, dog maksimalt 300.000 kroner. Dertil kan pensionister, der ikke kan optage et banklån, eller som ikke har andre finansieringsmuligheder, optage et lån på 300.000 kroner.

Naalakkersuisut oplyser, at man er opmærksom på, at ovenstående muligheder ikke er fuldt dækkende for behovet for nogle husejere og hvorfor Naalakkersuisut har fremsat lnatsisartutlov om ændring af lnatsisartutlov om lån til medbyggerhuse til lnatsisartuts efterårssamling 2023. Forslaget blev som nævnt vedtagelsen under forårsamlingen, hvor det blandt andet nu er muligt for kommunalbestyrelserne at yde lån og tilskud til vedligeholdelse og renovering af medbyggerhuse med bestående medbyggerlån.

Naalakkersuisut forventer at dette tiltag vil være medvirkende til lempelse af de udfordringer, som medejere af boliger i mindre bosteder står over for, skriver Hans Peter Poulsen, Siumut.

Begrænset virkning

Hans Enoksen mener, at mulighederne for renoveringslån, som Naalakkersuisut nævner heri, ikke er tilstrækkelige, og at der derfor bør igangsættes en oplysningskampagne da mange husejere ikke er bekendte med disse lånemuligheder.

Han siger, at muligheden for, at kommunalbestyrelsen kan yde lån og tilskud til renovering af medbyggerhuse, hvor byggeriet skal foregå med hjælp fra en udlært tømrer, ikke vil gavne mange boligejere i bygderne.

- Det er meget svært at finde håndværkere, der kan bistå husejerne med at bygge medbyggerhuse i bygder, hvilket er årsag til, at denne byggemulighed bliver benyttet i meget begrænset omfang i bygderne.

- Derfor mener jeg at de nuværende indsatser på området ikke vil føre til mærkbare lempelser for husejere i bygderne. Jeg er derfor ved at forberede et nyt spørgsmål til Naalakkersuisut om sagen, siger han.

Naleraqs forslag om genindførelse af byggeri af selvbyggerhuse i bygderne blev vedtaget i Inatsisartut´s forårssamling.

Ifølge Ingvar Motzfeldt, som er formand for bygdeforeningen, KANUNUPE, findes der mange forældede og nedslidte huse i bygderne, og han mener ligeledes, at mulighederne for at få økonomisk støtte til renovering bør være bedre for husejere i bygder.

Powered by Labrador CMS