POLITIK

Hvad vil det koste at vende tilbage til den gamle kommunestruktur?

Det vil formanden for Atassut, Aqqalu C. Jerimiassen, have svar på. Han har derfor fremsat et beslutningsforslag, der i går torsdag den 18. april blev drøftet i Inatsisartut.

Grønland har været opdelt i 18 kommuner før 2009. Men i dag er Grønland opdelt i fem større kommuner. Hvad vil det koste at vende tilbage til den gamle kommunestruktur? Det vil formanden for Atassut, Aqqalu C. Jerimiassen have svar på.

Han har fremlagt sit forslag til Inatsisartut om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en omfattende redegørelse over de administrative driftsomkostninger der ville opstå, hvis Grønland gik tilbage til den tidligere kommunale struktur.

- Med 1135 km mellem det sydligste og nordligste beboelsessted i Grønland stiller jeg spørgsmålstegn ved effektiviteten af den nuværende centraliserede kommunestruktur. At sammenligne afstanden i Grønland er som at rejse fra København til Sankt Petersborg. Det er på tide at overveje, hvem der har glæde af den nuværende struktur, udtaler Aqqalu C. Jerimiassen.

Aldrig en succes

Flere byer har den seneste tid begæret 'skilsmisse' fra deres storkommune og udtrykt et ønske om at vende tilbage til bykommunestrukturen.

Ifølge Atassut blev den nye kommunestruktur aldrig blevet en succes:

- Den centraliserede struktur har ikke bragt os tættere på hinanden. Den har ført til øget splittelse og en svækkelse af nærdemokratiet. Borgerne savner den direkte kontakt med deres folkevalgte, noget som var meget mere tilgængeligt i den tidligere kommunestruktur, fortsætter Aqqalu C. Jerimiassen.

Den politiske koordinationsgruppe med repræsentanter fra Naalakkersuisut og borgmestre fra alle kommuner, har under et møde i februar 2024 også drøftet problematikken. Her har den politiske koordinationsgruppe besluttet, at der skal etableres en strukturkommission, der skal kigge på mulige løsninger til kommunernes struktur.

Skal, skal ikke

Atassut vil gerne se en redegørelse og bagefter ønsker partiet, at der skal tales om hvad der skal gøres for kommunerne.

- Forslaget handler i bund og grund om hvor vidt der skal være tale om den gamle kommunale struktur, og om det er tidssvarende, så kan vi bagefter med den fornødne viden tale om hvorledes vi kan opdele kommunerne og med hvilken struktur.

Atassut forventer, at redegørelsen vil kunne fremlægges på efterårssamlingen næste år.

Powered by Labrador CMS