DOM STADFÆSTET

Grønlands Landsret idømmer 27-årig kvinde anbringelse i institution i Danmark for drab

Grønlands Landsret har stadfæstet Qeqqata Kredsrets dom af 16. februar 2024, hvor en nu 27-årig kvinde blev dømt til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap i Danmark for et drab, hun begik i Sisimiut den 8. februar sidste år.

Grønlands Landsret har stadfæstet kredsrettens dom i en sag, hvor en 55-årig kvinde blev stukket ihjel med knivstik på en adresse i Tuapannguit i Sisimiut sidste år.

En kvinde blev af kredsretten dømt til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap i Danmark for drabet, der skete 8. februar 2023.

Forsvareren ankede foranstaltningen til Grønlands Landsret efter domsafsigelsen.

Grønlands Landsret har behandlet sagen og har stadfæstet Qeqqata Kredsrets dom af 16. februar 2024, hvor en nu 27-årig kvinde blev dømt til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap i Danmark for drabet.

Den 8. februar sidste år blev en 55-årig kvinde i Sisimiut stukket ihjel med kniv af en dengang 26-årig kvinde. Den nu 27-årige kvinde har siddet tilbageholdt siden drabet, og mandag traf Grønlands Landsret en afgørelse i sagen. Kvinden blev ligesom i kredsretten idømt anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap i Danmark, da hun har en sjælden og uhelbredelig medfødt hjerneskade.

Ingen egnet institution her i landet

Kvinden havde anket dommen til formildelse med påstand om, at anbringelsen skulle ske i institution i Grønland i stedet for i Danmark.

Under behandling af sagen i landsretten blev en repræsentant fra Socialstyrelsen, som har ansvaret for de døgnbemandede institutioner for personer med handicap indkaldt til at afgive forklaring. Repræsentanten forklarede for landsretten, at det er Socialstyrelsens vurdering, at man ikke råder over en egnet institution til anbringelse af en person som den tiltalte, og derfor skal dommen fuldbyrdes på en institution i Danmark, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Socialstyrelsens repræsentant begrundede styrelsens anbefaling med, at ingen af de døgnbemandede institutioner i Grønland har døgnovervågning, og at ingen af institutionerne råder over den fornødne specialiserede socialpædagogiske støtte, som den tiltalte har brug for.

Anklager Alexander Stürup, som har ført sagen for landsretten udtaler:

- Selvom det kan virke barskt, at en domfældt skal afsone sin dom så langt hjemmefra, så er det altafgørende, at der er den sikkerhed og støtte omkring personen, der skal til, for at de ikke begår ny kriminalitet.

Dette var også, hvad landsretten lagde afgørende vægt på, idet retten henviste til, at det var den retspsykiatriske vurdering, at hvis ikke den tiltalte blev anbragt på en institution der kunne imødekomme hendes behov, ville hun fortsat udgøre en fare for andre mennesker.

Powered by Labrador CMS