Forskere: Tobaksforbud vil skabe illegalt marked

Hver tredje dansker ønsker et forbud mod salg af tobak. Men selvom det formentlig vil sænke tobaksforbruget, vil der også opstå et ureguleret sort marked, fastslår kriminologer.

36 procent af danskerne ønsker et forbud mod salg af tobak i 2030. Det konkluderer Trygfonden i en ny undersøgelse, skriver Videnskab.dk

Det har fået Tobaksproducenternes direktør, Tine Marie Daell, til at advare imod »et massivt, illegalt og ukontrolleret marked for cigaretter og muligvis også for andre nikotinprodukter,« hvis et sådant forbud føres ud i livet.

Det siger hun til DR, hvortil professor i tobaks- og nikotinforebyggelse Charlotta Pisinger svarer, at det er »et af deres klassiske greb at true med, at verden går under, og at vi bliver oversvømmet af illegale tobaksvarer.«

Men hvad siger eksperterne på det kriminelle område? Videnskab.dk har spurgt to kriminologer: Kan man virkelig forvente et stort sort marked i Danmark, hvis tobakssalg forbydes?

Sorte markeder i forbudstider

Lektor Rasmus Munksgaard, der forsker i illegale markeder, er overbevist om, at et sort marked står klar til at overtage udbuddet af tobak, hvis det bliver ulovligt at sælge i Danmark.

»Vi taler om et af de mest afhængighedsskabende rusmidler, der findes. Og ovenikøbet det rusmiddel, som har den største andel af daglige brugere i befolkningen. Selvfølgelig forsvinder efterspørgslen ikke, selvom det lovlige salg gør,« siger han til Videnskab.dk.

»Det er en relativt nem vare at smugle ind, og der er åbenlyse muligheder for god profit. Der er desuden allerede et etableret, sort marked for billige cigaretter i Europa. Så vi vil sandsynligvis få et større illegalt marked i Danmark, end der for eksempel er med cannabis i dag.«

Også lektor i kriminologi ved Lunds Universitet i Sverige, David Sausdal, mener, at forbruget af tobak vil fortsætte efter et forbud.

»I stedet for at sige, at tobaksindustrien eller dem, der taler for et forbud, har ret, bør vi se helt objektivt på erfaringerne. Og der er vi altså bare nødt til at konstatere, at forbud ikke fjerner forbruget. Hverken på tobak eller andre rusmidler.«

Han henviser blandt andet til USA’s over 50 år lange ‘War on Drugs’, der langt fra har ført til en sejr mod det illegale marked til trods for de over en billion (en million millioner) dollars, der er kastet efter indsatsen mod stoffer.

Krimonologernes råd: Mindsk efterspørgslen!

Selvom kriminologerne forventer et illegalt marked, betyder det ikke, at der ikke også kan være fordele ved et forbud.

Det vil nemlig alt andet lige mindske forbruget i befolkningen, mener Rasmus Munksgaard.

»Nogen vil sikkert fortsætte deres forbrug, selvom der er salgsforbud. Andre vil ryge mindre, men der er sikkert også en vis andel af de nuværende rygere, der vil stoppe helt,« vurderer lektoren fra Aalborg Universitet.

»Der er jo fordele og ulemper uanset hvad. Så man må tage en aktiv politisk beslutning om, hvad man mener, der er det korrekte at gøre. Og så må man jo bare reflektere over, hvordan vi forholder os til de forskellige ups and downs.«

Men hvis Christiansborg nu vedtager, at tobakssalg skal være ulovligt i 2030, hvordan bør man så mindske risikoen for et illegalt marked?

»Så vil jeg sige, at man på nationalt plan skal lave en specifik handlingsplan for at reducere forbruget så meget som muligt frem mod 2030. For eksempel begrænse salget, øge minimumsalderen, tilbyde mere hjælp til rygestop. Når vi så når til 2030, har det illegale marked ikke så stor en efterspørgsel at vokse fra,« siger Rasmus Munksgaard.

David Sausdal lægger ikke skjul på, at han er større fortaler for restriktioner end kriminalisering.

»Selvom man sagtens kan tænke sig, at forbruget sænkes med ulovliggørelse, så frygter jeg for de negative konsekvenser. Den vold, der følger med en kriminel økonomi, og den manglende kontrol med de sundhedsfarlige aspekter. Spørgsmålet er, om ikke vi allerede har ramt den gyldne mellemvej i forhold til salg af tobaksvarer?«

Powered by Labrador CMS