INATSISARTUT

Formand erkender behov for ændring af Inatsisartuts forretningsorden

- Siden valget i 2021 har de 3 forskellige formænd for Inatsisartut og formandskaber arbejdet med ændringer af forretningsordenen og som det nuværende formandskab og ikke mindst udvalg for forretningsordenen også fortsat arbejder på, siger formanden for Inatsisartut i en pressemeddelelse. 

- Men parlamentarisk arbejde tager tid, ligesom det tager lang tid at lave ny lovgivning eller bare ændringer til gældende lovgivning, fortsætter Mimi Karlsen (IA) som reaktion på flere parlamentarikeres klager over, at det er svært at komme igennem med medlemsforslag.

Fastholder strenge krav 

Men på trods af erkendelsen af, at der arbejdes på at ændre forretningsordenen, kommer Mimi Karlsen ikke nærmere ind på, hvordan det parlamentariske system fremover skal være skruet sammen.

Men tværtimod lader det til, at hun synes, at de meget strenge krav politikerne bliver stillet overfor, skal fastholdes. Især i forhold til formkravet for at medlemsforslagene kan komme igennem nåleøjet:

- Det ændrer imidlertid ikke på, at der altid vil være krav til de forslag, som sættes til behandling i et parlament. Beslutninger i Inatsisartut har indflydelse på borgeres og virksomheders hverdag og derfor må der være fuldstændig klarhed over, hvad der træffes beslutning om i parlamentet og det skal formkravene være med til at sikre.

Teknisk rådgivning 

Ifølge beskrivelsen af Inatsisartuts bureau skal bureauet arbejde for "yde kompetent og effektiv service for medlemmerne af Inatsisartut og åbenhed over for borgerne".

Men selvom Mimi Karlsen gør opmærksom på, at medlemmerne af Inatsisartut skal have kompetent og effektiv service, gør hun også opmærksom på, at bureauet kun yder "teknisk og politisk neutral rådgivning":

- Inatsisartutmedlemmerne står selv for politikken, men kan modtage teknisk rådgivning og bistand fra bureauets medarbejdere. Denne tekniske og politisk neutrale rådgivning tilbydes således alene for at hjælpe medlemmerne, så de kan sikre deres forslag indenfor de rammer som formandskabet har sat.

- Rådgivningen vil typisk omfatte oplysninger om hvilke bestemmelser, der evt. allerede findes på det givne område eller om der indenfor den seneste valgperiode har været fremsat forslag eller spørgsmål om samme emne i Inatsisartut.

Inatsisartutmedlemmet kan også modtage en vurdering af, hvorvidt et ønsket forslag strider i mod f.eks. Grundloven, Selvstyreloven, internationale aftaler som Grønland har tiltrådt eller anden lovgivning.

83 stillingsannoncer på lidt over 13 år

Ved en nærmere gennemgang af Inatsisartuts bureau og ved gennemgang af listen over ledige stillinger er det tydeligt, at især udvalgssekretærer og tolke men også andre administrativt ansatte har svært ved at blive i deres stillinger.

Gennemgangen viser, at bureauet i flere omgange har søgt adskillige udvalgssekretærer i samme annoncer. Her et eksempel fra 2019:

Stort set hvert eneste år søger bureauet efter nye udvalgssekretærer, og udvalgssekretærer er ikke hvem som helst i et parlamentarisk system. Det er nemlig dem, der står parlamentarikerne nærmest i deres respektive udvalg. Det er dem, der skal være med til at sikre et solidt samspil og modspil - hvis nødvendigt - med Naalakkersuisut om små og store politiske sager i og udenfor de to årlige møder på landets fornemste sal, Inatsisartut-salen. 

Sermitsiaqs netavis arbejder på at få en kommentar fra formanden for Inatsisartut, Mimi Karlsen (IA) om, hvorfor der er så stor udskiftning i Inatsisartuts bureau, og om hvad formandsskabet gør for, at medlemmerne af Inatsisartut vitterligt får kompetent og effektiv service, når der åbenlyst er stå store problemer med fastholdelse af personale.

Powered by Labrador CMS