Flertal i udvalg giver grønt lys til den kommende fiskerilov

Så er der udsigt til, at Naalakkersuisut lander den meget omdiskuterede lovforslag som planlagt, nemlig under nærværende forårssamling. Dog kræver udvalget flere justeringer og lige behandling af det offentliges RG og de private aktører. Nu er det op til Naalakkersuisut at reagere på udvalgets indstillinger.

Inatsisartuts fiskeri,- fangst og landbrugsudvalg har nu afgivet sin betænkning. Noget tyder på, at loven bliver vedtaget som planlagt i dette forår, da koalitionspartierne har et stort flertal.

Selvom et flertal i udvalget, nemlig Inuit Ataqatigiit og Siumut, indstiller lovforslaget til vedtagelse i dens form, undlader udvalget dog ikke opfordringer til Naalakkersuisut om en række ændringer. Der er to helt konkrete krav, som udvalget ønsker Naalakkersuisut laver ændringer på:

  • Udnyttelsespligt fra 85 til 75 procent
  • Landingspligt fra 25 til 30 procent

Ingen særbehandling af Royal Greenland

Fiskeri, - fangst og landbrugudvalget må siges at trække en godt gemt kanin op af hatten. Et flertal i udvalget opfordrer nemlig til, at "i processen med at tilpasse Royal Greenlands kvoter bør der enten etableres fuld privatisering eller et joint venture med lokale fiskere."

Hvornår og hvordan et eventuelt privatisering eller anden form for omstrukturering bliver dog ikke belyst i betænkningen. Men med hensyn til at RG står til at få en særstatus på grund af sine forpligtigelser, er udvalget ikke i tvivl om at konkurrencebetingelserne skal være ens:

"Efter at have gennemgået forslaget, konkluderer udvalget, at det er vigtigt at sikre lige konkurrencevilkår for alle aktører. Derfor anbefaler udvalget, at man i fremtidige kvoteallokeringer tager højde for at skabe ens konkurrencebetingelser for både Selvstyreejede og private virksomheder."

Skeptisk udvalg kritisk overfor EU-kvoter og dispensationsmuligheder 

Udvalget roser Naalakkersuisut for at der igennem lovforslaget ønskes at stadfæste at fiskeressourcerne, er det grønlandske samfunds ejendom:

- Udvalget bifalder Naalakkersuisuts ønske om at sikre 100% grønlandsk ejerskab af fiskeriressourcerne. Dette anser udvalget som et vigtigt skridt på vejen mod selvstændighed.

Udvalget bemærker hertil, at en del af landets kvoter tildeles EU. Som led i at sikre, at landets fiskeriressourcer tilkommer det grønlandske folk, opfordrer udvalget Naalakkersuisut til at undersøge mulighederne for, at EU-kvoterne i stedet kan tildeles de grønlandske fiskere.

Flertallet i udvalget anbefaler, at Naalakkersuisut fjerner dispensationsmulighed som muliggør udenlandsk ejerskab ved at ændre det foreslåede lovforslag. Dette vil, efter lovforslagets endelige vedtagelse, sikre fuldt grønlandsk ejerskab af ressourcerne og dermed cementere ubetinget ejerskabsret.

Del forvaltningsområde 47 til tre områder

Udvalget mener, at forvaltningsområde 47 samlet skal reguleres, hvor der i forvaltningsområdet kan tildeles kvoter på maksimum 2,5 procent. Udvalget mener også, at den daglige forvaltning af område 47 skal opdeles i tre, og at dette skal gennemføres af Naalakkersuisut via bekendtgørelser.

Udvalget finder, at forslagets udnyttelsespligt på 85 procent af en årskvote kan belaste fiskerne, idet, at klimatiske og andre forhold kan gøre det umuligt at leve op til kravet.

Fredag den 10. maj bliver lovforslaget andenbehandlet. Læs hele fiskeri, - fangst og landbrugsudvalgets betænkning her.

Powered by Labrador CMS