Sermersooq: Ingen kompensation for mistede garn

Da politikerne besluttede at frede pukkelhvalerne i Nuup Kangerlua tilbage i 2021 blev det besluttet, at forvaltningen skulle undersøges muligheden for at give garnfiskere kompensation, hvis deres net blev ødelagt. Den mulighed eksisterer imidlertid ikke, konkluderer Forvaltning for Anlæg og Miljø.

Assi attuumassutilik

Seks fiskere har anmodet om 27 bundgarnpladser i Nuup Kangerlua, og hvis samtlige 27 bundgarnpladser benyttes samtidig har garnene en værdi på mellem 810.000 og 1.890.000, oplyser forvaltningsdirektør for Anlæg og Miljø Søren Pedersen, Kommuneqarfik Sermersooq.

Der er således store beløb på spil, hvis hvalerne øges i antal med ødelagte garn til følge. 

Kommunalfuldmagten

Det er imidlertid ikke muligt inden for kommunalfuldmagtens rammer at give berørte garnfiskere en kompensation, har indenrigsdepartementet oplyst.

- Det er forvaltningens vurdering, at Kommunalbestyrelsen ikke kan gå videre med sagen i dens nuværende form, eftersom kompensationsordning er uforligelig med kommunalfuldmagten og dens retsprincipper, fremgår det af sagsfremstillingen til udvalgets næste møde på onsdag den 10. april.

For fiskerne er der ingen hjælp at hente fra forsikringsselskaberne, da de ikke kompenserer for mistet fiskerigarn, når først garnet er i brug i farvandet.

Hvis en kompensationsordning skal indføres, vil det være et anliggende for Naalakkersuisut, oplyses det.

Plaster på såret

-Selv om der for nuværende ikke foreligger nogen mulighed for kompensation, er forvaltningen efter rådførelse med Departement for Fiskeri og Fangst blevet gjort opmærksom på, at det er muligt at søge såkaldt “genetableringsstøtte”, oplyses det.

Det oplyses, at denne støtte udbetales som en engangsydelse på mindst 2000 kr. og højst 25.000 kroner. Dog kan der i særlige tilfælde udbetales større beløb.

Powered by Labrador CMS