Plan: Garnfiskeri efter hellefisk i Nuuks fjorde

En ny plan og tilhørende vedtægter for det kystnære fiskeri i Nuuk distrikt og fjorde er på vej.

Noget tyder på at det vil være muligt at fiske efter hellefisk med garn i Nuuks fjorde.

Rådet for det kystnære fangst og fiskeri har drøftet, hvorvidt Nuuk distrikt og fjorde skal inddeles i områder til forskellige fiskemetoder, såsom bundgarn, langliner, garnfiskeri efter hellefisk etc.

Det er formanden for Udvalg for Bosteder og Miljø, Juaaka Lyberth, der orienterede kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq om planerne.

Oplæg på vej

- Fiskerirådet anbefalede, at forvaltningen udarbejder et oplæg til vedtægtsændring angående mulighed for garnfiskeri efter hellefisk i Nuuks fjorde, oplyste udvalgsformanden.

Det fremgår af referatet fra kommunalbestyrelsesmødet, at forvaltningen på denne baggrund har igangsat dette arbejdet som forlægges fiskerirådet og udvalg for bosteder og miljø så snart et udkast er klar.

Powered by Labrador CMS