FISKERI

Nu skal torskebure lovgives

Medlem af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann (A) stiller et forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med Royal Greenland at udarbejde en plan for etablering af flere torskebure. Private aktører banker på for at få lov til at drive forretning med torskebure. Naalakkersuisut lægger derfor op til at indarbejde regulering af rammerne for brug af torskebure i relevante bekendtgørelser.

Royal Greenland har etableret og udviklet en forretningsmodel med torskebure med base i Maniitsoq. Men nu banker private aktører på døren og vil drive samme type fiskeri i landet. Det får Naalakkersuisut til at iværksætte arbejde for lovgivning på området.

Siden 2014 har Royal Greenland drevet og udviklet en forretningskoncept med levende torsk. Nu er der andre aktører som banker på hos Naalakkersuisut med henblik på at drive samme koncept.

Det viser svaret fra Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Kim Kielsen (S) til medlemmet af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann (A), som i et forslag har lagt op til, at Naalakkersuisut skal pålægges i samarbejde med Royal Greenland at udarbejde en plan for etablering af flere torskebure.

- Brugen af fiskebure i forbindelse med Nutaaq-projektet (RG, red.) har udvidet sig fra at omfatte ca. 50 fiskere i 2016 til at omfatte ca. 120 fiskere i 2023. I 2024 forventes igen en stigning i antallet af bure.

- Derudover har Departementet for Fiskeri og Fangst i 2023 modtaget en henvendelse fra en aktør, som ønsker at opstarte den samme forretningsmodel med torskebure som Royal Greenland A/S, lyder det blandt andet i Kielsens svar til Heilmann.

Mangler lovgivning på området

Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst oplyser også i sit svar, at Departementet for Fiskeri og Fangst er blevet gjort opmærksom på, at fiskeriorganisationerne ønsker lovgivning vedrørende den stigende brug af torskebure. 

- På baggrund af udviklingen i antallet af erhvervsfiskere, som benytter torskebure, den øgede interesse i at videreudvikle denne form for indhandling samt ønsket om regulering heraf, vil jeg komme med et ændringsforslag. Jeg håber, I vil tage imod dette ændringsforslag med åbent sind, for med dette ændringsforslag skaber vi nogle bredere rammer, som åbner op for at sprede brugen af torskebure ud til flere aktører.

Døde torsk på bure skal dokumenteres

Især KNAPK har gentagne gange kritiseret Royal Greenland for døde torsk på bure. Men det er en påstand uden dokumentationer, så nu skal der arbejdes for dokumentationer, erklærer Kielsen i sit svar:

- Der har tidligere været informationer om døde fisk, men ingen direkte henvendelser til GFLK eller registreringer heraf. For at undersøge og dokumentere antallet af døde torsk har GFLK fra og med sæsonen 2024 ønsket dokumentation for registrering af mængder af torsk, som genudsættes levende samt mængder af torsk, som er døde i bundgarn eller bure, oplyser Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Kim Kielsen (S) i sit svar.

Powered by Labrador CMS