Se fotos: Julegaven til idrætsglade Nuuk-borgere

Med et større millionbeløb har kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq besluttet at modernisere og udvide den nedslidte Godthåbhallen. Første spadestik skal efter planen ske i 2021.

- Skal det lykkes at realisere Grønlands Idræts Forbunds 2030 strategi, der vil gøre Grønland til verdens mest fysisk aktive land, så er det en forudsætning, at vi råder over flere og bedre multifleksible faciliteter.

Den nye Godthåbhal, som arkitekten forestiller sig

Således står der blandt andet i introduktionen i den store rapport, som ligger til grund for kommunalbestyrelsens beslutning om at afsætte 10 millioner kroner i budgettet fra 2024, så en supermoderne og fleksibel Godthåbhal kan huse idrætsglade borgere.

Mange funktioner

Ikke nok med at idrætten skal have moderne faciliteter. Der er også tænkt på, at hallen kan huse koncerter, gymnastiksal og klatring, foyer/café og administration.

Den nye Godthåbhallen

Kommunens byggeudviklingsselskab NCD skal nu og i samarbejde med arkitekten, Mikkelsen Artiktekter, begynde arbejdet med projektering.

- Vi håber, at vi kan gennemføre projektering og udbud så hurtigt, at vi kan foretage første spadestik i 2021, oplyser direktøren for Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Hans Henrik Winther Johannsen, til Sermitsiaq.AG.

Fra fond til kommune

Der er imidlertid også et andet forhold, som skal på plads.

- Sideløbende med den proces går bestyrelsen i Godthåbhallen i gang med at overdrage skødet på hallen til kommunen. Det er planen, at bestyrelsen skal fortsætte som driftsbestyrelse i hallen, forklarer forvaltningschefen for Anlæg og Miljø. Med andre ord: den nye Godthåbhallen skal drives i regi af kommunen og ikke som selvejende institution.

Den nye Godthåbhal

Det oplyses, at der er afsat 10.000.000 kroner i budgettet fra 2024 til leje af hallen fra NCD, da betalingerne først skal falde når hallen er færdigbygget.

- Forud for det projektforslag vi hermed fremlægger, er der gået en lang involverings- og projektmodningsproces, hvor bestyrelsen for Godthåbhallen NIT, har gjort et stort stykke arbejde i forhold til at involvere alle de mange målgrupper, som man tænker at anlægget skal kunne rumme. Der er herigennem skabt et bud på et fleksibelt og fremtidsorienteret anlæg, der bygger på de brugerønsker der er blevet afdækket undervejs, som er blevet viderebearbejdet, fremlagt igen, justeret m.v., står der i rapporten.

50 år på bagen

Den nuværende Godthåbhal har allerede rundet 50 år, og med udsigten til at Grønlands hovedstad vil vokse fra de nuværende cirka 18.000 indbyggere til 25.000-30.000 indbyggere i 2030, så er der behov for at få gennemført det nye projekt, mener Fonden NIT, der i dag ejer og driver Godthåbhallen.

Den nye Godthåbhal

Forud for de ambitiøse planer har adskillige været involveret for at afdække, hvordan man bedst muligt kan lave en fleksibel løsning, der opfylder en lang række behov.

- I januar 2019 blev der således afholdt et Visions- og Interessent Seminar i Katuaq med ca. 40 deltagere. Her blev der skabt grobund for et godt og dynamisk samarbejde mellem de mange typer af samarbejdspartnere. Det være sig idrætsforeninger, frivillige sociale- og patientforeninger, ældreforeninger, offentlige myndigheder, GIF m.fl., oplyser Hans Boassen fra NIT Fonden, Stig Mikkelsen fra Mikkelsen Arkitekter og konsulenten Lotte Jensen fra Up Front Europe i projektoplægget, som kommunalpolitikerne blåstemplede på det seneste kommunalbestyrelsesmøde.

Stormvarsel for Tasiilaq
DMI har udsendt et kategori 2 stormvarsel for Tasiilaq, gældende fra den 6. marts 2024 kl. 09.00 til den 7. marts 2024 kl. 01.00. Stormen vil have vindhastigheder på 25-27 m/s fra nordøst, med...
Vellykket Snow Fest fejrede kreativiteten
Med en imponerende blanding af sne, musik og fællesskab blev årets Snow Fest i Nuuk afsluttet i weekenden. Mens den officielle vinder blev kåret, deltog de besøgende også aktivt i begivenheden, og...
Den nye Godthåbhal skal også huse koncerter
Powered by Labrador CMS