- Vi må og skal håndtere klimakrisen: Kalistat Lund skriver under på erklæring

Grønland har skrevet under på en fælles nordisk ministererklæring om at bruge naturens egne metoder til at hjælpe med at løse vores store klima- og miljøudfordringer - og det forpligter.

- Det har været essentielt for Naalakkersuisut, at vigtigheden af oprindelige folks deltagelse i udviklingen af naturbaserede løsninger understreges i ministererklæringen, siger Kalistat Lund.

- Vi skal sikre Grønlands interesser og bidrage til den globale beskyttelse af biodiversitet. Det kan vi blandt andet gøre gennem aktiv deltagelse i internationalt samarbejde, siger Kalistat Lund, naalakkersuisoq for selvforsyning, energi og miljø.

Hans udtalelse kommer efter, at han og de andre nordiske klima- og miljøministre har været samlet i Finland. Det foregik 2. november. Dagen, hvor naalakkersuisoq på vegne af Grønland skrev under på en fælles nordisk ministererklæring om at bruge naturens egne metoder til at hjælpe med at løse de store klima- og miljøudfordringer.

Ifølge Departementet for Landbrug, Energi og Miljø forpligter erklæringen Grønland til at anvende naturbaserede løsninger som et muligt supplement eller alternativ til teknologiske løsninger.

- Ministererklæringen stemmer overens med Grønlands Biodiversitetsstrategi 2030, som Naalakkersuisut vedtog i 2021. For Grønland er beskyttelse af biodiversiteten og bæredygtig udnyttelse af vores levende ressourcer vigtigt for et sundt miljø, vores trivsel, vores samfundsøkonomi samt for bevarelsen af vores naturrigdomme, forklarer Kalistat Lund.

COP15 i Canada

Han tilføjer:

- Klimaforandringerne og tabet af natur er de største udfordringer, som verden står over for. Hvis vi skal lykkes med at løse de eksistentielle kriser, så må og skal vi håndtere klimakrisen og biodiversitetskrisen i sammenhæng og med flere forskellige tiltag, heriblandt ved at anvende naturens egne metoder, siger Kalistat Lund, der blandt andet henviser til beskyttelse af vådområder, som er gode til at optage CO2 fra atmosfæren.

Den fælles nordiske ministererklæring, som Grønland er medunderskriver af, leder frem mod det 15. partsmøde (COP15) for FN’s Konvention om Biologisk Mangfoldighed (CBD), der afholdes i Canada i december 2022.

I Finland drøftede ministrene, hvordan det sikres, at der på COP15 træffes en beslutning om nye globale rammer for biodiversitet med et højt ambitionsniveau for mål og opfølgning.

- Det har været essentielt for Naalakkersuisut, at vigtigheden af oprindelige folks deltagelse i udviklingen af naturbaserede løsninger understreges i ministererklæringen. For Grønland er det helt afgørende, at Norden arbejder for inddragelse af oprindelige folk, herunder rettigheder i de kommende nye globale naturmål. Jeg ser meget frem til at deltage på COP15, siger naalakkersuisoq.

Powered by Labrador CMS