Verdens største klippeø: Grønland gør verden grønnere

Ujarassiorit går på jagt efter kritiske mineraler til fremstilling af grøn energi.

Naalakkersuisoq for råstoffer Naaja H. Nathanielsen præsenterer de otte vindersten i mineraljagten Ujarassiorit 2022.

Temaet for mineraljagten Ujarassiorit 2022 var de kritiske råstoffer.

Og Malu Ravns vindersten fra en elv midtvejs mellem Qaqortoq og Igaliku består foruden det kødfarvede hæmatit, som i første omgang fangede hendes opmærksomhed, af en række kritiske mineraler: Lithium (67 gram/ton), beryllium (13 gram/ton), mangan (9.440 gram/ton), yttrium (57 gram/ton) samt et forhøjet indhold af sjældne jordartsmetaller som erbium, holmium, lutetium, thulium og ytterbium.

Lignende forekomster er kendt fra et område, der strækker sig fra Narsaq over Tunulliarfik til Narsarsuaq, men fundet af en bjergart med disse grundstoffer udenfor det kendte område er interessant, siger mineraljagtens tovholder, geolog Pele Tobiassen.

Den grønne omstilling

Europa-Kommissionen udgav i marts en opdateret liste over kritiske råstoffer.
Kritiske råstoffer er råstoffer, som både har stor økonomisk betydning og en stor forsyningsrisiko.

Mange af disse råstoffer er samtidig helt afgørende for den grønne omstilling, digitaliseringen og andre strategiske teknologier, og selvom noget af fremtidens behov for kritiske råstoffer kan dækkes via genanvendelse, er der stadig kun en begrænset mængde at tage af.

Derfor vil øget minedrift fortsat være den primære måde at imødegå fremtidens efterspørgsel på.

Læs videre om hvordan Grønland gør verden grønnere i den senest udkomne avis Sermitsiaq:

Powered by Labrador CMS