Finanslov

Vejen til en selvbærende økonomi er blevet længere

Finans- og skatteudvalget vurderer at planerne om holdbarhed i økonomien er udskudt ind til videre

175 ændringforslag fra Naalakkersuisut - samlet pris: 145 millioner kroner over fire år. Det regnestykker er finans- og skatteudvalget ikke begejstret for.

Økonomisk uafhængighed sparket til hjørne
Udvalget vurderer, at vejen til et Grønland, der økonomisk kan stå på egne ben er blevet betydeligt længere.

- Med de fremsatte ændringsforslag til 3. behandlingen, synes planerne om holdbarhed og processen mod en selvbærende økonomi, at være udskudt indtil videre, skriver udvalget i sin betænkning til finanslovsforslaget.

LÆS: Et rundt nul blev til et minus på 145 mio

Balancekrav droppet
Især kritiserer udvalget, at man ikke lever op om kravet om, at budgettet er i balance over en periode på fire år.

- Det fireårige balancekrav indgår, efter udvalgets mening, som et meget vigtigt element i processen mod selvbærende økonomi, skriver udvalget videre.

LÆS: 22 millioner ekstra til servicekontrakterne

Regning sendes til andre
Finans- og skatteudvalgets medlemmer minder Naalakkersuisut om, at Økonomisk Råd allerede rejste advarselsflaget overfor det oprindelige finanslovforslag, der kun lige akkurat gik i nul over de fire år.

De understreger, at et andet Naalakkersuisut end det nuværende kan komme til at samle regningen op.
- Efter udvalgets mening må det betydelige underskud medføre nye udfordringer for den fremtidige finanspolitik, ikke bare i den nuværende valgperiode, men også i den næst kommende, skriver de i betænkningen.

LÆS: D chokeret over underskud

Holbarheds- og vækstplan
I foråret fremlagde det daværende Naalakkersuisut en holdbarheds- og vækstplan, der blandt andet skulle sørge for, at udgifter og indtægter er i balance.

Med det foreliggende finanslovsforlig er planen efter udvalgets opfattelse, dårligt det papir værd, som den er skrevet på.

- Udvalget må i den forbindelse henstille til Naalakkersuisut, at huske på de mange målsætninger og hensigtserklæringer som Holdbarheds- og Vækstplanen indeholdt, står der videre.

LÆS: Finansloven er på plads

Naalakkersuisut: Nødvendige udgifter
Naalakkersuisoq for finanser, Aqqaluaq B. Egede (IA) mener dog ikke, at der er nogen vej udenom de mange ekstraudgifter.

- Disse merudgifter må anses som politisk nødvendige for vort samfunds langsigtede sammenhængskraft og behov for udvikling på social- og sundhedsområdet, skriver han i sit svarnotat.

Lover opstramning
Han erkender dog, at der skal strammes op i den næste finanslov.
- Naalakkersuisut er således enig i, at der allerede i førstkommende finanslovsforslag er behov for at gennemføre tiltag, der vil være egnede til at sikre balance set over den 4-årige budgetperiode, skriver han videre.

På trods af betænkelighederne anbefaler et flertal af udvalget bestående af Siumut og Inuit Ataqatigiit at finanslovsaftalen vedtages. Demokraterne er imod aftalen.

Powered by Labrador CMS