Vaccine-bivirkninger i Grønland: Hovedpine, feber og hududslæt

Bivirkninger fra coronavacciner registreret her i landet, ligner dem i andre lande, konkluderer rapport. To er døde inden for 14 dage, efter at de har fået vaccinen, men dødsfaldene hænger umiddelbart ikke sammen med vaccinerne, konkluderes det.

Indberetninger af formodede bivirkninger er langt overvejende kommet fra borgere eller sundhedsprofessionelle i Nuuk.

Landslægeembedet har offentliggjort en rapport om registrerede formodede bivirkninger af de mange coronavacciner, som der er blevet delt ud til borgere her i landet.

Der tales om formodede bivirkninger efter vaccinen, fordi en stor del af bivirkningerne er registrerede af borgerne selv og ikke klinisk kontrollerede. En mindre del af bivirkningerne er registreret af personale i sundhedsvæsenet.

Der er heller ingen sammenligning med en kontrolgruppe, og derfor kan det ikke slås fast med sikkerhed, at bivirkningerne hænger direkte sammen med vaccinen.

"Kendte, milde og moderate"

Indberettede bivirkninger

Ifølge rapporten har der til og med 31. december 2021 været 242 indberetninger af formodede bivirkninger efter vaccination mod COVID-19 fra borgere i Grønland og 61 indberetninger fra Det Grønlandske Sundhedsvæsen til Landslægeembedet.

Kilde: "Indberetning af formodede bivirkninger efter vaccination mod COVID-19 2021"

Konklusionen er, at de formodede bivirkninger hovedsageligt har været "kendte, milde og moderate":

- De falder primært i kategorierne; lokale symptomer på indstikssted, hovedpine, feber, muskel- og ledsmerter, kvalme, diarré, opkast samt menstruationsforstyrrelser. Af indberetninger fra sundhedsvæsenet ses dog en betydelig andel af hududslæt og flere formodede alvorlige bivirkninger.

Tabellen viser fordelingen af de 241 indberetninger af bivirkninger, som borgere har registreret:

- Generelt adskiller billedet af de indberettede bivirkninger i Grønland sig ikke nævneværdigt fra det bivirkningsbillede, som ses i resten af verden, herunder Danmark - både i forhold til typer af bivirkninger og aldersfordeling, står der i rapporten.

Rapporten konkluderer, at især en ting springer i øjnene:

- Der ses dog en stor geografisk og kønsmæssig ulighed, hvor formodede bivirkninger primært er indberettet fra Nuuk og fra kvinder, står der.

I tabellen herunder kan man se indberetningerne fordelt på byer eller sundhedsenheder:

Der er indberettet flere alvorlige bivirkninger fra borgere såsom et slagtilfælge og et tilfælde af hjernehindebetændelse, men det konkluderes, at der ikke er påvist en direkte sammenhæng mellem disse tilstande og vaccination mod COVID-19.

Fra Sundhedsvæsenet er der indberettet 14 tilfælde af bivirkninger, som har medført, at borgeren er blevet indlagt.

To dødsfald

Der er også indberettet to dødsfald, hvor en borger er død inden for 14 dage efter vaccination:

- I de to tilfælde af dødsfald indberettet fra Sundhedsvæsenet er der ikke en klinisk mistanke om en relation mellem vaccinen og dødsfaldene. Det vurderes som mest sandsynligt, at dødsfaldene havde anden en årsag, står der.

Rapporten kan læses i sin helhed her.

Powered by Labrador CMS