Unge med særlig behov: Der er planer om at etablere en særlig uddannelse

I et svar til Najaaraq Møller (S) tilkendegiver Naalakkersuisoq for Uddannelser, Aqqaluaq Biilmann Egede, at Naalakkersuisut skal igang med afdækning og derefter etablering af sådan en uddannelse.

Medlemmet af Naalakkersuisut for uddannelse, kultur, idræt og kirke, Aqqaluaq Biilmann Egede IA) tilkendegiver at der er planer om at etablere en uddannelse til unge med særlige behov.

Najaaraq Møller har i et §37-spørgsmål efterlyst, hvorvidt unge udviklingshæmmede, unge med bevægelseshandicap, multihandicap autisme eller ADHD samt unge med andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade skal fremover tilbydes ungdomsuddannelse ligesom i Danmark (STU).

Tre departementer skal lave en afdækning

Medlem af Naalakkersuisut Aqqaluaq Biilmann Egede (IA) har givet udtryk for, at Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, i samarbejde med Departementet for Børn, Unge og Familier og Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked, nu går i gang med at undersøge mulighederne for at tilbyde særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb. Det inkluderer også en undersøgelse af behovet for ny lovgivning vedrørende unge med særlige behov.

De unge skal have et godt og værdigt liv

Aqqaluaq Biilmann Egede uddyber at målgruppen vil være de unge, der ikke er i stand til at tage en ordinær ungdomsuddannelse med de støttemuligheder som eksisterer indenfor rammerne af ordinær læring.

- Målet for Naalakkersuisut er at etablere en uddannelse, der giver unge med handicap kompetencer, der er relevante på arbejdsmarkedet. Uddannelsen skal samtidig sikre målgruppen kompetencer til at leve et selvstændigt liv. Et liv der indeholder relevant og lønnet beskæftigelse.

Slutteligt tilkendegiver Aqqaluaq Biilmann Egede, at målgruppens behov kræver, at uddannelsesforløbet og dets målsætninger tilpasses individuelt.

Powered by Labrador CMS