Ung med handicap savner støtte til at tage en uddannelse

Som person med synshandicap har Kaaleeraq M. Andersen brug for hjælpemidler til at tage en uddannelse. Men der er ingen etableret ordning, der kan hjælpe ham.

Trods sit synshandicap og leddegigt ønsker Kaaleeraq M. Andersen at tage en uddannelse. Derfor har han søgt ind på journalistuddannelsen på Ilisimatusarfik, hvor han også blev optaget.

- Jeg vil ikke bare modtage en førtidspension men ønsker at bidrage til samfundet.

Det er bare et problem. For at gennemføre uddannelsen har han brug for hjælpemidler og støtte, som for eksempel lydbøger.

- Jeg henvendte mig først til Ilisimatusarfik, men fik besked på, at de ikke har nogen mulighed for at hjælpe.

Gennem sin kontakt til Institutet for Blind og Svagsynede (IBOS) i Danmark kender Kaaleeraq M. Andersen til ordingen med 'special pædagogisk støtte' i Danmark, som betyder, at svagsynede blandt andet kan få adgang til lydbøger fra blinde og svagsynedes bibliotek, Nota. Han har derfor henvendt sig til Departementet for Uddannelse i Selvstyret for at forhøre sig, om der findes en tilsvarende ordning i Grønland.

Men beskeden er nedslående, der findes ingen ordning under uddannelsesstøtteforvaltningen, der kan hjælpe ham.

- Som studerende med et handicap føler man sig glemt af systemet, siger Kaaleeraq M. Andersen.

Ret til uddannelse

Handicaptalsmand Christina Johnsen kender ikke til den konkrete problemstilling, da Tilioq med sine sparsomme ressourcer endnu ikke har haft tid til at gennemgå uddannelsesområdet. Men hun vil gerne udtale sig generelt.

- FN’s handicapkonvention fastslår, at man som person med handicap har ret til en uddannelse. Uddannelsessystemet skal derfor tilpasses. så det også kan rumme og favne borgere med handicap, siger Christina Johnsen til Sermitsiaq.AG.

Hun fortæller, at netop retten til uddannelse vil blive et af Tilioqs fremtidige indatsområder.

- Uddannelsesområdet er et af de områder, som Tilioq kommer til at sætte fokus på. Vi skal undersøge, hvordan mulighederne er for at personer med handicap kan tage en uddannelse.

Kaaleeraq M. Andersen har mulighed for at søge kommunen om økonomisk støtte til hjælpemidler.

- Det vil jeg naturligvis gøre, for jeg vil i gang med min uddannelse. Men jeg efterlyser en etableret ordning, der kan give den hjælp og støtte under hele uddannelsesforløbet, som man som studerende med handicap kan få brug for, siger han.

Powered by Labrador CMS