Undersøgelse: Pengene har siddet løst i Forfatningskommission

Ansættelse af to chefer samt udbetalte vederlag til medlemmer af kommissionen var ikke sparsommelig adfærd, konkluderer revisionsfirmaet EY Grønland i en undersøgelse af Forfatningskommissionen.

En revisionsundersøgelse peger på en lang række problemer i Forfatningskommissionen og dens sekretariat. (Arkivfoto)

Forfatningskommissionen har i flere tilfælde ikke levet op til krav om sparsommelig adfærd, som gælder alle offentlige myndigheder.

Det påpeger revisionsfirmaet EY i en undersøgelse af kommissionens økonomiske dispositioner i 2021. Undersøgelsen er lavet for Formandens Departement.

EY Grønland påtaler blandt andet, at der i sekretariatet har været ansat to chefer, men sekretariatet har kun været normeret til én chefstilling i finanslovene.

Jævnfør nedenstående opgørelse over årsværk fremgår det, at lidt over to ud af i alt fem årsværk i sekretariatet i 2020 og 2021 har været chefstillinger - sekretariatschef og afdelingschef:

Ikke sparsommelig adfærd

- Oprettelsen af to chefstillinger til et sekretariat, der forudsætter at udgøres af 8 årsværk, heraf en chef, vurderes umiddelbart ikke at være i overensstemmelse med sparsommelig adfærd, skriver EY Grønland i sin rapport.

Den ekstra chefstilling blev oprettet allerede i 2017, og ifølge EY Grønland har stillingen været bestridt af seks personer i årene 2020 og 2021.

Ifølge EY Grønland er der også forhold, der peger på, at der har været ansat folk i stillinger, som ikke matchede deres kompetencer, men revisionsfirmaet har ikke undersøgt det forhold i nærmere detaljer.

Vederlag til kommissionsmedlemmer kritiseres

Udover antallet af chefer kritiseres også det udbetalte vederlag til Forfatningskommissionens medlemmer.

EY Grønland oplyser, at vederlag til kommissionens medlemmer i 2021 udgjorde 24 procent af de samlede udgifter til lønninger. De samlede lønudgifter er opgjort til knap 5,5 mio. kr. og det betyder, at udgifterne til vederlag til kommissionens medlemmer var på 1,3 mio. kr.

- Det er vores vurdering, at de udbetalte vederlag ikke er et udtryk for sparsommelig adfærd, skriver EY Grønland.

Ifølge undersøgelsen har kommissionen kun afholdt et enkelt ordinært møde i 2021, fordi det var valgår. Kommissionens medlemmer sidder dog også i nogle arbejdsgrupper, som har arbejdet hele året, hvilket også står i undersøgelsen.

Det fremgår, at Deloitte har lavet et særskilt notat om vederlagsproblematikken, men Formandens Departement afviser umiddelbart at udlevere det og Sermitsiaq.AG har nu søgt aktindsigt i notatet.

Ingen forklaring på restaurant- og café-regninger

Udover kritik af chef-stillinger og vederlag har Forfatningskommissionen også haft et problem med sin bogføring.

Der har ifølge EY Grønland tilsyneladende ikke været ansat personale, som kunne sikre en ensartet bogføring.

Revisionsfirmaet påtaler desuden, at der er blevet betalt regninger til restauranter og caféer, uden anledningen til de pågældende restaurationsbesøg er blevet noteret. I gennemsnit har der været udgifter til forplejning og personale arrangementer/udflugter på 6.400 kr. om måneden i 2021, og det vurderer EY Grønland ikke er sparsommelig adfærd.

Udfordringer med arbejdsmiljøet

Revisionsfirmaet konkluderer desuden, at sekretariatet i 2020 og 2021 har haft en høj omsætning af medarbejdere og været præget af udfordringer med arbejdsmiljøet.

Sekretariatet har også haft færre medarbejdere end forudsat i finanslovene, tolke har kun haft meget korte ansættelser og der har manglet juridisk kompetence.

- Det er vores vurdering, at forholdene i sekretariatet, sammenholdt med de store udskiftninger i kommissionen, har medført en betragtelig negtiv påvirkning af opgaveudførelsen og -færdiggørelsen, skriver EY Grønland.

Tidligere formand: Har ikke set undersøgelse

Ineqi Kielsen var formand for Forfatningskommissionen i 2020 og 2021.

Han ønsker ikke at kommentere på revisionsundersøgelsen, fordi han ikke selv har set den. Han siger, at det er Formandens Departement, som har haft ansvar for driften af Forfatningskommissionen.

Med hensyn til udbetalingen af vederlag i 2021, hvor kommissionen kun afholdt et ordinært møde, henviser Ineqi Kielsen til, at der blev arbejdet i arbejdsgrupperne hele året.

Sermitsiaq.AG arbejder på en kommentar fra Formandens Departement.

Powered by Labrador CMS