Under protester vedtager Norge at udvinde mineraler på havbunden

Som første land tillader Norge mineudvinding på havbunden. Vigtigt for at producere vindmøller og batterier.

I Norge mener regeringen, at det er nødvendigt at udvinde mineraler på havbunden, så man ikke er afhængig af lande uden for Vesten, når man blandt andet producerer dele til vindmøller. (Arkivfoto)

Den norske regering er sammen med de to oppositionspartier Høyre og Fremskrittspartiet tirsdag blevet enige om at påbegynde en trinvis udvinding af mineraler på havbunden.

Det vil gøre Norge til det første land, som åbner for kommerciel mineudvinding af mineraler på havets bund.

Det mødes med store protester fra andre politiske partier og miljøorganisationer. De advarer om store konsekvenser for planter og dyreliv i havet.

- Når vi går i gang med en ny beskæftigelse på norsk sokkel, er det vigtigt, at der stiller sig et bredt flertal bag, og at man har fået de rammer på plads, som kan sikre forudsigelighed, siger Marianne Sivertsen Næss fra regeringspartiet Arbeiderpartiet. Hun er formand for Stortingets energi- og miljøudvalg.

Har store forekomster

Hun påpeger, at det kan bidrage til at gøre Vesten uafhængig af mineraler fra andre steder i verden.

Regeringens venstreorienterede støtteparti SV har været indædt modstander af planen.

Norge har store forekomster af en lang række mineraler på havbunden. Flere af disse mineraler er vigtige for produktionen af vindmøller, elbiler og batterier.

Høyre mener, at behovet for mineralerne vil stige stærkt i de kommende år, hvis man skal udbygge den alternative energi og bekæmpe den globale opvarmning.

Meget omstridt form for minedrift

Minedrift på havbunden er meget omstridt. I et nyt direktiv om kritiske mineraler slår EU fast, at man ikke vil støtte sådanne projekter, før alle konsekvenser for miljøet er kortlagt.

- Dette er den største skamplet i norsk havforvaltningshistorie i moderne tid, og det er et søm i kisten for Norges omdømme som en ansvarlig havnation. Det siger Karoline Andaur. Hun er generalsekretær i Verdensnaturfonden (WWF).

Også Miljødirektoratet, der er en officiel styrelse, har advaret mod udvindingen. Her mener man, at der er for lidt viden om, hvordan udvindingen kan foregå uden store ødelæggelser på havbunden.

Det første område, der skal udforskes, ligger i Barentshavet og Grønlandshavet. Det dækker et område, der er mere end 6,5 gange Danmarks størrelse.

Powered by Labrador CMS