Udvalgs-flertal vil evaluere omstridt pensionsordning

En evaluering af den obligatoriske pensionsordning skal blandt andet kigge på, hvilke konsekvenser ordningen har for mindrebemidlede. Demokraatit mener, at ordningen bør afskaffes.

Obligatorisk pensionsordning er blevet indført for at få flere til at spare op til deres pension.

Ordningen om obligatorisk pension har været genstand for betydelig debat siden indførelsen i 2018. Blandt andet fordi ordningen har medført, at tusindvis af borgere er blevet pålagt at spare mere op via en højere trækprocent, fordi de ikke levet op til kravene i loven.

Nu skal konsekvenser af pensionsordningen undersøges nærmere.

I hvert fald hvis det står til et flertal i Finans- og Skatteudvalget, efter at udvalget har behandlet et forslag fra Siumuts Doris J. Jensen.

Udvalget har i sin betænkning fremsat et ændringsforslag, som et flertal bestående af Siumut, IA og Naleraq støtter. Ændringsforslaget adskiller sig en smule fra Doris J. Jensens oprindelige forslag, men essensen af forslaget er fortsat, at Naalakkersuisut skal pålægges af evaluere ordningen.

Kan ordningen administreres mere hensigtsmæssigt?

Evalueringen skal se på ordningens betydning for den økonomiske holdbarhed samt redegøre for "mindrebemidledes forhold som konsekvens af tvungen indbetaling til den obligatoriske pensionsorden."

Formuleringen om konsekvenserne for mindrebemidlede handler om, at ordningen løbende er bleve beskyldt for at gå for hårdt ud over borgere med mindre indkomster, idet de tvinges til at aflevere en del af en i forvejen relativt lille løn til opsparing.

Evalueringen skal også kigge på, om ordningen kan administreres på en mere hensigtsmæssigt måde. De to oppositionspartier Demokraatit og Naleraq er repræsenteret i udvalget og kommer med hver deres mindretalsudtalelse.

Naleraq gør opmærksom på, at udvalgets ændringsforslag er et kompromis, og at partiet opfordrer til, at der også foretages en vurdering af, hvor mange penge der føres ud af Grønland i forbindelse med indbetalinger til den obligatoriske pensionsordning.

Demokraatit: Giver ikke mening at lappe

Demokraatit er lodret imod forslaget om en evaluering af ordningen og ønsker den helt afskaffet. Ifølge partiet er der sket for mange fejl, og ordningen virker ikke efter hensigten, lyder det fra partiet, der understreger, at man selv bakkede op om loven, da den blev vedtaget:

- Vi mener ikke, at det tjener noget formål at lappe på en ordning, der ikke virker, skriver Demokraatit i sin mindretalsudtalelse.

Hvis et flertal i Inatsisartut godkender indstillingen fra Finans- og Skatteudvalget, skal Naalakkersuisut gennemføre og offentliggøre evalueringen i forbindelse med forårssamlingen 2024.

Powered by Labrador CMS