Udvalgs-flertal: Disse afgifter skal fjernes

Et flertal i Finans- og Skatteudvalget støtter Naalakkersuisuts forslag om at ophæve eller reducere en række indførselsafgifter dog med en enkelt undtagelse: Fyrværkeriafgiften skal ikke halveres.

Et flertal i Finans- og Skatteudvalget, bestående af IA og Siumut, vil ikke gå med til at halvere indførselsafgiften på fyrværkeri.

Borgerne kan næste år se frem til en samlet afgiftslettelse på 26 millioner kroner, hvilket skulle lette borgernes privatøkonomi i en tid, hvor dagligvarepriserne har været på himmelflugt.

Et flertal i Finans- og Skatteudvalget bakker nemlig op om et lovforslag fra Naalakkersuisut, der vil reducere eller fjerne indførselsafgifterne på en række produkter, så borgernes råderum forbedres i en tid hvor dagligvarepriserne er steget, hvilket har udfordret privatøkonomien.

Oversigt

Disse afgifter fjernes eller reduceres:

Sukker/glukose: I januar i år blev afgiften på sukker, glukose m.v. ophævet, men kun for 2024. Med lovforslaget gøres denne ophævelse permanent. Ophævelsen reducerer afgiftsprovenuet med ca. 12.3 mio. kr. om året. 

Toiletmidler, parfume, kosmetik: Her vil man ophæve afgiften, der er budgetteret til 4 mio. kr. i 2024. 

Sodvand: Afgiften på sodavand m.v. foreslås fastsat til samme sats i hele landet. Det betyder, at afgiftssatsen nedsættes til 5,75 kr. pr. liter. Som følge heraf bliver den nuværende særlige afgiftssats for indførsel til Qaanaaq, Ittoqqortoormiit eller Tasiilaq overflødig, idet afgiften fremover vil være den samme for al indførsel af sodavand m.v. til Grønland. Afgiftsnedsættelsen skønnes at nedbringe provenuet med ca. 10 mio. kr. årligt.

Naalakkersuisut havde også foreslået at reducere afgiften på fyrværkeri med 50 procent, hvilket villle nedbringe Landskassens provenu med 1,5 millioner kroner. Men netop dette punkt får ikke opbakning af Finans- og Skatteudvalget, fremgår det af udvalgets betænkning.

Høringsproces mangler

Udvalget kritiserer i øvrigt Naalakkersuisut for, at den ikke har sendt forslaget i offentlig høring først, men alene været i intern høring blandt departementerne.

- Udvalget skal opfordre Naalakkersuisut til, at alle lovforslag fra Naalakkersuisut sendes i offentlig høring forinden fremsættelse. Det er udvalgets holdning at høringsprocesserne udgør et vigtigt og nødvendigt led i at skabe mere åbenhed i lovgivningsprocessen. Udvalget er herudover af den overbevisning, at høringsprocessen er med til at fremme kvaliteten af det lovforberedende arbejde, skriver udvalget i sin betænkning.

Lovforslaget skal andenbehandles torsdag den 23. maj.

Powered by Labrador CMS