Afgifter

Udvalg bekymret over fiskeriafgifter

Udvalget for finanser og skatter er ikke begejstret for de sidste øjebliksændringer, som Naalakkersuisut har foretaget i forslaget til en ny fiskeriafgift. Udvalget anbefaler dog fortsat et samlet ja.

Levende torsk, torskesuger, bundgarn

Der skal indføres en ny fiskeriafgift, kaldet ressourceafgift, hvor det er grundtanken, at alle fiskere skal bidrage.

Forslaget blev første gang fremlagt i Inatsisartut 4. oktober. Som vi fortalte tidligere, har Naalakkersuisut i sidste øjeblik inden 3. behandlingen fremsat et ændringsforslag.

LÆS OGSÅ: Kystnære torsk, krabber og stenbidderrogn fritages for afgift

Holder beregningerne?
Ændringsforslaget betyder, at en række kystnære arter helt fritages for afgiften og kammuslinger bliver sat på den lave afgiftssats på 5 procent.

Men den fremgangsmåde huer ikke udvalget for skatter og finanser.

- Udvalget er i den forbindelse en smule betænkelig ved processen omkring det sent fremsatte ændringsforslag og herigennem model- og beregningsgrundlagets egentlige robusthed, skriver udvalget i sin betænkning.

Afgiften på kammuslinger blev nemlig sænket efter en henvendelse der gik på, at fiskeriet efter muslingerne ikke kunne bære afgiften og derfor risikerede helt at blive droppet. Så nu frygter udvalget, at hele beregningsgrundlaget for modellen hviler på tynd is.

'Nødløsning'
Torsk, krabber og stenbidderrogn i det kystnære fiskeri bliver helt fritaget for afgiften.

- Vedrørende undtagelse af afgift på torsk. krabber og stenbidderrogn i det kystnære fiskeri Udvalget noterer sig den antagelige hensigtsmæssighed i at undtage det kystnære fiskeri efter torsk, krabber og stenbiderrogn for afgifter, skriver udvalget.

Men udvalget mener, at man skulle have holdt fast i grundtanken bag den nye lov, nemlig at alle med en fiskerlicens skal bidrager.

- Det kunne f.eks. være sket ved, at alt fiskeri som hovedregel blev afgiftsbelagt, og at de ovennævnte arter derefter blev omfattet af en undtagelsesbestemmelse, mener udvalget, som kalder Naalakkersuisuts forslag en ‘teknisk mulig nødløsning’ i lyset af det sene tidspunkt for ændringen.

Fiskeriafgift og fiskerilov
Udvalget har tidligere udtryk bekymring for at man hæver afgifterne uden at kende konsekvenserne af den nye fiskerlov. I den nye betænkning gentager udvalget den advarsel.

- Idet ændringsforslaget samlet hæver afgiftsniveaet yderligere for fiskeriet henviser udvalget til betænkning af 3. november 2017 samt tillægsbetænkning af 11. november 2017 om nærværende hovedforslag, hvori udvalget udtrykker en vis betænkelighed ved samtidigt at indføre et nyt afgiftssystem og hæve niveauet af afgifter uden at kende konsekvenserne af en kommende fiskerilovning, hedder det i betænkningen.

Men samlet set fastholder et flertal i udvalget sin støtte til forslaget.

Powered by Labrador CMS