Udredning af kræftpatienter og for få læger: Hvad skal der gøres

Jens Napaattooq vil vide hvad naalakkersuisut gør for at forbedre adgangen til læger i landets bygder. Derfor har han stillet et paragraf 37 spørgsmål om sagen.

Arbejdet med at få indkøbt en MR-scanner er sat i gang.

Naleraq-politikeren Jens Napaattooq er ligesom mange andre bekymret over, at borgere udredes for sent, hvis de har kræft.

- Det er meget vanskeligt at komme til læge fra bygderne, selv folk med alvorlige symptomer, skal gentagne gange henvende sig for at komme til konsultation skriver han i begrundelsen for sine spørgsmål.

Naleraq påpeger, at det skal være lettere at kontakte lægen fra bygderne.

- Der er alt for få læger i Avannaa, og hvis man kigger på Upernavik bør der ellers være fire læger, ifølge de sidste tal. Derfor er det nødvendigt at ansætte flere læger, da Upernavik har mange bygder hvoraf flere kan betegnes som byer med voksende befolkningstal.

Intet nyt i problemet

Allerede i 2019 udtrykte daværende naalakkersuisoq for sundhed Martha Abelsen bekymring over at sundhedscentrer i bygder må lukke, når bygdens eneste sundhedsmedarbejder holder ferie.

Naalakkersuisut ønsker oplyser i sit svar, at der kontinuerligt arbejdes på at sikre den bedst mulige sundhedsbetjeningen i hele landet, herunder adgang til lægekonsultationer for borgere, der bor i en bygd.

- Naalakkersuisut kan oplyse om, at Sundhedsvæsenet aktuelt er i gang med at udvikle nye telemedicinske løsninger, hvilket blandt andet omfatter en app til videokonsultationer.

Telemedicin testes

Den nye løsning med videokonsultationer via en app testes i øjeblikket i Steno Diabetes Center Grønland, inden appen forventes udrullet til hele landet næste år.

Under efterårssamlingen er det ydermere blevet besluttet at Naalakkersuisut skal udarbejde en redegørelse om lægemangel samt personalemangel i afsidesliggende sundhedscentre.

- Det er forventningen, at redegørelsen kan supplere Sundhedskommissionens betænkning, der offentliggøres næste år.

Jens Napaattooq vil også vide hvad man vil gøre for at sikre tidligere udredning og behandling af kræftpatienter.

- Naalakkersuisut kan orientere om, at projektet med et rejsehold af specialister, der laver kikkertundersøgelser af tyk- og endetarm (koloskopi}, fortsat kører på regionssygehusene.

Indkøb af udstyr kan forbedre situationen

Projektet skal være med til at sikre tidligere diagnosticering og dermed tidligere opstart af behandling.

- Der er indkøbt udstyr, således, at der nu kan foretages undersøgelser i Qaqortoq, Sisimiut, Aasiaat og llulissat.

Der har været specialistbesøg i alle byer med udstyr i 2022 og projektet kører videre i 2023.

Naalakkersuisut oplyser også, at der er igangsat en proces for indkøb af en ny MR-Scanner til Dronning Ingrids Hospital.

- Indkøb af en ny MR-Scanner til Sundhedsvæsenet skal med til at forbedre screening og diagnostik af kræft, således at sygdomme kan findes tidligere.

Powered by Labrador CMS