Udgifter til anbringelser af børn stikker af

I Kommuneqarfik Sermersooq er udgifter til børn- og familieområdet steget med 65 mio. kr. alene inden for de seneste to år. Det er en stor udfordring for kommunens økonomi, lyder det fra forvaltningen.

Kommuneqarfik Sermersooq bruger i gennemsnit lidt under 20 mio. kr om måneden til anbringelser af børn uden for hjemmet.

Udgifter til Børn og Familieområdet buldrer op ad i hovedstadskommunen.

Ved et gennemsyn af økonomien efter første kvartal har forvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq været nødt til at bede om i alt 68 mio. kr. ekstra fordelt til forskellige områder af driften.

En af de store poster er yderligere 20 mio. kr. til anbringelse af børn uden for hjemmet. Det fremgår af en indstilling fra kommunens forvaltning til økonomiudvalget.

Kommunen havde afsat cirka 213 mio. kr. til anbringelse af børn i 2023, men det endelige resultat for 2022 var væsentligt højere, og derfor skal der skrues op for bevillingen. Der er tale om betydelige stigninger på hele området, lyder det fra forvaltningen:

- Stor udfordring for økonomien

- Bevillingsbehovet på Børn og Familieområdet er de seneste 2 år steget med ca. 65 mio. kr., hvilket er en stor udfordring for den kommunale økonomi, skriver forvaltningen til politikerne om situationen.

Kommuneqarfik Sermersooq bruger i gennemsnit lidt under 20 mio. kr om måneden til anbringelserne alene:

- Der er en svag stigning i antallet af anbringelser, en stigning i takster og en øget forskydning til indsatser i projekter/private døgninstitutioner (dyrere løsninger) er forventningen for nuværende, at der vil mangle omkring 20 mio. kr., skriver forvaltningen også til økonomiudvalget.

Udgifter til huslejebetaling for udsatte får eget budget

Udover udgifter til anbringelse af børn stiger udgifterne også til at betale udsatte forældres husleje. Ifølge en relativt ny lov kan kommunen vælge at betale socialt udsatte forældres husleje for at forhindre, at familien bliver hjemløs. Rettigheden er indført med den begrundelse, at hjemløshed næppe vil gavne børnene.

Forvaltningen søger om ekstra fire mio. kr. til området:

- Da et barns behov som oftest vanskeligt lader sig dække, hvis forældrene er hjemløse, kan det socialfagligt være en bedre løsning at dække en eventuel huslejerestance.

- Dette under forudsætning af, at forældrene er i stand til at varetage børnenes behov i almindelighed, og boligløsheden er den eneste problematik, skriver forvaltningen.

Sender kommunens likviditet ned

Forvaltningen beder også om ekstra penge til døgnanbringelser på handicapområdet med 10,8 mio. kr., samt øgede udgifter til ældreområdet på 9 mio. kr., som følge af tilgang af flere ældre borgere med behov for hjælp.

På grund af fejl er udgifter til forskelshusleje på de boliger kommunen har lejet af private investorer og genudlejet til medarbejdere og borgere underbudgetteret med 17 mio. kr. Det rettes også.

I alt har forvaltningen altså bedt om 68 mio. kr., og det betyder, at kommunens kassebeholdning forventes at blive væsentlig lavere end planlagt ved årets udgang:

- Kommunens likviditet forventes nu at udgøre ca. 35 mio. kr. ultimo året mod budgetteret ca. 103 mio. kr., noterer forvaltningen.

Powered by Labrador CMS