I syd, nord og øst

Udfordret Air Greenland klar med nye tiltag

Kombinationen af dårligt vejr og teknikproblemer udfordrer Air Greenland og passagerbefordringen i syd, nord og øst. Flyselskabet har imidlertid iværksat en række tiltag, der skal forbedre flysituationen i de berørte regioner.

En H155-helikopter har haft teknikproblemer mange gange og flytter nu til Ilulissat - tæt på reservedelslageret.

Borgmestrene i nord og syd samt politikere i hovedstaden har klaget over Air Greenlands mange flyaflysninger, men flyselskabet har igangsat en lang række initiativer, der skal forbedre trafikudviklingen uden at gå på kompromis med sikkerheden.

I nord vil man i begyndelsen af næste uge blandt andet ombytte en helikopter. I øst er en de-icer blevet implementeret og i syd har man udvidet og forlænget perioden med en ekstra helikopter.

Lad os tage de tre regioner en af gangen. Se svarene her fra kommunikationschef Inga Dora G. Markussen, Air Greenland:

Sydgrønland

- I Sydgrønland har vi i den senere tid været udfordret på grund af vejret, især på ruten mellem Qaqortoq og Narsarsuaq. Det er især overisningsfare imellem destinationerne, som har været skyld i, at nogle afgange har været udsat, især her over sidste weekend.

- Den næste udfordring, der er opstået, er storisen, der er kommet tidligere end normalt. Den skaber udfordringer for Diskoline og passagersejladsen, hvilket det også gjorde sidste år. Derfor besluttede Departementet for Infrastruktur at udvide servicekontrakten med Air Greenland med en backup aftale. I den er der sikret ekstra helikopterkapacitet med 2 AS350 helikoptere. Backup-aftalen gjaldt i første omgang for perioden 1. december til 29.februar, men blev udvidet inden aftalens udløb til at gælde frem til 31. maj 2024.

- Den ekstra helikopterkapacitet skal medvirke til at der er mulighed for at transportere passagerer i regionen, når det ikke er sejlbart.

Nordgrønland

- Det er rigtigt at vores passagerer i Uummannaq og bygderne har været ramt af forsinkelser, som vi selvfølgelig er kede af.

- H155-helikopteren i Uummannaq har været ramt af usædvanlig meget teknik, som vi ved har berørt mange af vores passagerer. Derudover har leveringen af reservedele været forsinket i sidste periode på grund af vejret på ruten Ilulissat – Uummannaq.

- Da H155-helikoptertypen kan flyve hurtigt, giver det muligheder for at rykke en helikopter mellem byer, forudsat at vejret tillader det. Dette er dog ikke en optimal løsning, da det forudsætter positionsflyvninger, der i perioder kan være vanskeliggjort af dårligt vejr og dermed risiko for, at en helikopter strander udenfor hjemmebasen og dermed skabe udfordringer et andet sted. Disse muligheder vurderes derfor nøje fra gang til gang baseret på operationelle forudsætninger for at afvikle trafikprogrammet.

- Generelt kan vi oplyse, at forsinkelser på grund af teknik på H155-helikopteren er faldet markant siden implementeringen af den i løbet af 2023. Men da helikopteren i Uummannaq har haft usædvanlig meget teknik, har vi besluttet at rykke den til Ilulissat, hvor reservedele og teknikere kan nå frem hurtigere og flytte en anden H155 til Uummannaq. Dette tiltag skal gerne medvirke til en mere stabil beflyvning af Uummannaq og bygderne.

Østgrønland

- Østgrønland har den seneste tid være ramt af usædvanligt langvarigt ustabilt vejr med lave skyer med nedbør af slud og sne, stærke vinde og regulære storme. Dette har medført aflysninger i beflyvningen af Kulusuk fra vestkysten samt helikopterflyvningerne af Tasiilaq og bygderne. Det har desværre ramt mange rejsende.

- Air Greenland har indført en række tiltag heriblandt med Mittarfeqarfiit, som har til formål at forbedre driften, og kundeoplevelsen.

- Vi har blandt andet fået en de-icer i Kulusuk og trænet personalet til at benytte sig af dette, og der er sat perimeterlys på heliporten i Tasiilaq som forlænger operationsvinduet.

- For at kunne opretholde stabile forbindelser, især i sommeren med tåge, har vi indgået aftaler med skibsoperatører som kan benyttes om back up i perioden juli til oktober.

- For at kunne opretholde flyvningen, i tilfælde af teknik, har indgået en aftale med Greenland Copters, som kan benyttes som back up kapacitet fra oktober til juni.

- Vi har også investeret i en ottende dash 8 flyvemaskine samt ekstra bemanding, som er klar til operation ved tilfælde af teknik. I Kulusuk har vi også tilført flere feltsenge til nødindkvartering i samarbejde med Mittarfeqarfiit, når hotelkapaciteten i Kulusuk er fyldt og købt ekstra forplejning og frysekapacitet til disse.

- Desuden har vi i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq etableret en anløbsbro i Kulusuk, som skal benyttes ved sejlads.

- Disse tiltag har givet bedre muligheder for at gennemføre flyvningerne som planlagt, men det ændrer ikke ved, at det ikke altid er muligt at sætte en flyvning ind, hvis lufthavnen har lukket eller der er teknik på et eller flere fastvingede fly. Men vi gør alt, hvad vi kan for at få afviklet trafikprogrammerne.

Powered by Labrador CMS