Udenlandske forskere skal fremskynde udredning om afkolonisering

Naalakkersuisut har egentlig foreslået at afvente to andre historiske udredninger men erklærer sig nu åben for, at udenlandske forskere i samarbejde med grønlandske skal kunne sætte en grønlandsk styret udredning om afkoloniseringen i gang.

Inatsisartut har sidste år vedtaget, at der skal udarbejdes en udredning af forløbet omkring afviklingen af Grønlands status som koloni tilbage i 1950'erne - herunder om Danmark levede op til FN's krav til afkolonisering.

Naalakkersuisut har på denne forårssamling anmodet om, at udredningen afventer to andre historiske udredninger. De udredninger er aftalt med den danske regering - den ene skal handle om spiralsagen, og den anden om forholdet mellem Grønland og Danmark siden Anden Verdenskrig.

Naalakkersuisut vil gerne afvente de to udredninger, fordi det ikke har været muligt at finde forskningskapacitet i Grønland til at varetage opgaven.

Partier vil ikke vente

Men Naalakkersuisuts forslag blev mødt af uenighed under behandlingen i Inatsisartut, hvor alle partier ikke ønsker at vente flere år på, at de to andre udredninger bliver færdige, så den tredje kan komme i gang.

Den melding kommer også fra Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg, der har behandlet forslaget.

Udvalget skriver, at andre landes ekspertise kan inddrages til at få projektet i gang:

- Udvalget ønsker, at udredningen ikke skal udskydes, og at undersøgelsen udføres af en grønlandsk forskningsinstitution, hvor andre lande kan inddrages og deres ekspertise kan benyttes.

Naalakkersuisut åben for løsningen

Under behandlingen af sagen har udvalget haft naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, erhverv og handel, Vivian Motzfeldt (S) i samråd, og hun har også leveret skriftlige svar.

Naalakkersuisoq oplyser blandt andet, at man har kontaktet Ilisimatusarfik og Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, og institutionerne har anbefalet at udsætte udredningen på grund af ressourcemangel.

Ifølge naalakkersuisoq har man ikke i de indledende øvelser overvejet løsningen med udenlandske forskere men er åben for forslaget:

- Det er muligt, at dette kan løse den ressourcemangel på grønlandske forskningskræfter, som er blevet mødt i relation til denne undersøgelse, skriver Vivian Motzfeldt og fortsætter:

Udvalg: Pris er sat for lavt

- Ilisimatusarfik anses stadig som værende den primære grønlandske forskningsinstitution indenfor historieskrivning, og Naalakkersuisut vil gå i dialog med universitetet om mulige løsningsmuligheder. Naalakkersuisut vil ikke nødvendigvis lade sig begrænse af Ilisimatusarfiks kapacitet, men vil i første omgang fortsat gerne gå i dialog med universitetet derom.

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg kommer også med en kommentar vedrørende prisen på udredningen.

Den forventes af Naalakkersuisut at koste mellem 4,5 og 6 mio. kr., men det er for lavt sat, vurderer udvalget.

Forslaget om udredningen skal ifølge planen andenbehandles i Inatsisartut onsdag.

Powered by Labrador CMS