Ny vurdering

Truslen fra cyberkriminalitet mod Grønland er meget høj

Truslen fra både cyberspionage og cyberkriminalitet er meget høj, vurderer Center for Cybersikkerhed.

- Især ransomware-angreb kan have omfattende konsekvenser for den enkelte organisation, der bliver ramt, men også for hele Grønland, såfremt samfundsvigtige funktioner påvirkes, skriver Center for Cybersikkerhed.

Risikoen for at grønlandske myndigheder eller virksomheder udsættes for forsøg på cyberspionage eller cyberkriminalitet i de kommende to år er meget høj.

Det konkluderer Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste i en opdateret vurdering af trusselsbilledet.

Det er blandt andet Grønlands centrale placering i Arktis og historikken med flere alvorlige cyberangreb, som ligger bag vurderingen. Center for Cybersikkerhed nævner til eksempel angrebet på KNR i december 2023, der medførte, at KNR fik problemer med at udsende deres radio- og tv-signal.

Med hensyn til risikoen for cyberspionage fremhæver Center for Cybersikkerhed Rusland og Kina:

- Stater som Rusland og Kina har bl.a. en særlig interesse for viden om udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik og kan f.eks. være interesserede i at få adgang til viden om Grønlands relationer til rigsfællesskabet og andre stater. Truslen fra cyberspionage retter sig derfor særligt mod organisationer med viden af den karakter.

Kan have alvorlige konsekvenser

Mens spionage har til hensigt at skaffe følsomme og fortrolige oplysninger så har cyberkriminalitet typisk et økonomisk motiv, hvor hackere eksempelvis forsøger at lamme et system og derefter forlanger en løsesum.

Disse angreb kaldes for ransomeware-angreb og vurderes at udgøre den mest alvorlige trussel på nuværende tidspunkt.

Angrebene kan hæve omfattende konsekvenser, hvis de rammer samfundsvigtige institutioner. Her henviser Center for Cybersikkerhed til at angreb i december 2023 mod tre tyske hospitaler.

- Angrebet påvirkede flere af hospitalets systemer, herunder akutmodtagelsen, skriver Center for Cybersikkerhed.

Trussel kan stige med kort varsel

Centret har også kigget på risikoen for såkaldt destruktive cyberangreb, der fører til ødelæggelse af data, skade på fysiske objekter og endda personskade eller død.

Her vurderes truslen at være lav, men det kan ændre sig hurtigt, lyder vurderingen:

- Truslen fra destruktive cyberangreb mod Grønland kan dog stige med kort eller uden varsel, hvis staternes intentioner ændrer sig. 

- Det kunne f.eks. ske, hvis krigen mellem Rusland og Ukraine medfører, at den sikkerhedspolitiske situation eskaleres i retning af en militær konfrontation mellem Rusland og NATO. Det gælder især, hvis konflikten får fokus på Grønland eller Arktis, skriver Center for Cybersikkerhed.

Hele trusselsvurderingen kan læses her.

Powered by Labrador CMS