Tilsynsråd frikender kommunalbestyrelsesmedlemmer

Tilsynsrådet kritiserer Kommuneqarfik Sermersooq for brud på budget- og regnskabsloven, men rådet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at anmode anklagemyndigheden om at rejse tiltale mod et eller flere medlemmer af kommunalbestyrelsen for grov tilsidesættelse af deres pligter i forbindelse med kommunens indgåelse af en række leasing- og lejeaftaler.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq

Indgåelse af en række leasing- og lejeaftaler i Kommuneqarfik Sermersooq får ikke konsekvenser for daværende kommunalbestyrelsesmedlemmer eller borgmester, selvom kommunen har brudt loven i sagen. 

Politikerne slipper, fordi de aldrig blev orienteret om de ulovlige aftaler. Det oplyser Tilsynsrådet i en pressemeddelelse fredag aften.

Rådet fører tilsyn med kommunerne og skal sikre, at de overholder regler og love. 

Rådet udtaler kritik af Kommuneqarfik Sermersooq for brud på budget- og regnskabsloven, fordi kommunen i perioden 2018-2022, i 31 tilfælde har indgået leje- og leasingsaftaler uden at indhente samtykke fra Naalakkersuisut.

Politikere har ikke tilsidesat deres forpligtelser

Men ifølge en redegørelse fra kommunen har ingen af aftalerne været forelagt til politisk behandling, og rådet har heller ikke informationer om, at medlemmerne skulle være blevet advaret, og  derfor slipper kommunalbestyrelsesmedlemmer for en eventuel bøde:

- Tilsynsrådet finder, at der ikke er grundlag for at antage, at borgmesteren eller andre medlemmer af Økonomiudvalget har tilsidesat deres tilsynsforpligtelser på en sådan vis, at dette giver grundlag for idømmelse af bøde efter styrelseslovens § 63, skriver Tilsynsrådet i sin begrundelse.

Tilsynsrådet har behandlet sagen på baggrund af en anmodning fra Departement for Finanser. 

Departement udtalte i slutningen af 2022 skarp kritik af Kommuneqarfik Sermersooq for indgåelse af blandt andet to aftaler om leje af boligejendomme, leje af anden fast ejendom, aftaler om leasing af entreprenørmateriel, leasingaftaler om printere mv. uden at sende sende aftalerne til godkendelse hos Naalakkersuisut, hvilket budget- og regnskabsloven kræver.

Tilsynrådet hæfter sig ved, at kommunen i dag sikrer den nødvendige sagsbehandling forud for indgåelse af lignende aftaler.

Powered by Labrador CMS