Tilsyn: Elever og lærere på folkeskolen i Paamiut trives

161 elever, en klassekvotient på 15,1 elever pr. klasse og fem elever i specialklasserne. Børnenes karakterer ligger lidt over gennemsnittet og der er ikke meget lærerfravær. Alt i alt ser det ud til at være en god skole, også selvom det drypper fra taget, når det regner.

Atuarfik Tuiisaq er blevet set efter i sømmene. Tilsynsrapporten viser at elever og lærere trives på skolen og at skolebestyrelsen er meget aktiv.

En nyligt tilsyn på Atuarfik Tuiisaq viser gode takter. Det fremgår af et mødereferat fra økonomi- og erhvervsudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq, som har behandlet sagen under et møde mandag.

Tilsynsrapporten konkluderer at alle skolepligtige børn går i skole og, at der ved tilfælde af for meget fravær er god kontakt med forældrene så man på den måde sørger for at alle børnene så vidt muligt passer deres skolegang.

Alt i alt ser det ud til at elever og lærere trives i skolen, også selvom der er utæt tag flere steder:

- Skolen har nogle områder, hvor det drypper fra loftet, som de flere gange har sendt til institutionsafdelingen.

Med hensyn til lærerne, er der også stor stabilitet:

- Der er generelt ikke så meget lærerfravær på skolen, andet end når der f.eks. er nogle lærere, der skal på uddannelse, kurser og eller rejser i forbindelse med politiske hverv, konkluderes det i tilsynsrapporten.

Igennem evalueringsværktøjet "Angusakka" gør lærerne, forældrene og eleverne status to gang om året, nemlig maj og november. Men derudover er der også semesterplaner og årsplaner bliver lavet af lærerteamsene. Disse bliver lagt på Skoleintra og uddelt til det første forældremøde, som typisk foregår i slutningen af august.

En meget aktiv skolebestyrelse der er optaget af børnenes trivsel

Der var valg til skolebestyrelsen i efteråret 2021. Ifølge tilsynsrapporten er det en meget aktiv skolebestyrelse, der holder møde hver måned. Der er fem forældrevalgte, hvoraf en af forældrerepræsentanterne er formand, to lærerrepræsentanter, to elevrepræsentanter samt skolelederen som sekretær.

- Skolebestyrelsen følger deres årsplan, og har en forretningsorden. Der bliver drøftet forskellige emner til møderne. Skolebestyrelsen er pt. optaget af skolegården og vil gerne sætte nogle penge af fra budgettet til ny legeplads i skolegården. Skolebestyrelsen er meget aktiv, er konklusionen fra tilsynsrapporten.

Men med hensyn til elevrådet, konkluderer tilsynsrapporten at eleverne gerne må mande sig lidt op:

- Elevrådet har dog været lidt stillestående. Da der ikke har været afholdt møder er der ingen mødereferater. Elevrådet har ikke deltaget til skolebestyrelsesmøder.

Svingende resultater

Alt tyder på at skolen Atuarfik Tuiisaq er en vefungerende skole med rammerne i orden, men børnenes resultater opleves svingende, konkluderes det i tilsynsrapporten, der blev afvilket i marts:

- Resultaterne svinger meget fra år til år. Trintestresultaterne er generelt faldet i samtlige fag i 3. årgang samt 7. årgang, bortset fra matematik i 7. årgang i skoleåret 2021/22.

- Afgangsprøverne i Atuarfik Tuiisaq skoleåret 2021/22 viser, at afgangsprøverne i skriftlig grønlandsk ligger stabilt som skoleåret før, hvor gennemsnitskarakter ligger på 4. I faget dansk er der sket en smule fremgang, hvor de er gået fra en gennemsnitskarakter fra 3,64 til 4,27. I skriftlig matematik og engelsk er der nedgang i karaktererne.

Powered by Labrador CMS