Tilioq: Socialrådgiver-mangel koster dyrt

Mangel på kvalificerede arbejdskraft medvirker til, at borgeres sager ofte ender med fejlagtige afgørelser, syltes i urimelig lang tid eller simpelthen går helt i stå, lyder det fra Handicaptalsmanden.

- Problemer i sagsbehandlingen er en af de største grunde til, at borgere søger rådgivning hos Tilioq, fortæller Anja Hynne Nielsen, handicaptalsmand.

En analyse fra Socialrådgiverforeningen har vist, at der er stor mangel på uddannede socialrådgivere i kommunerne. Således er der i alt 231 socialrådgiverstillinger i kommunerne, hvoraf kun 77 af stillingerne er besat af uddannede socialrådgivere.

Hos Handicaptalsmandsorganisationen har man fået indblik i undersøgelsen, og ifølge handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen viser tallene, at blot fem uddannede socialrådgivere i kommunerne arbejder inden for handicapområdet - i hele Grønland.

Det er alt for lidt, lyder det fra talsmanden, der mener, at manglen på socialrådgivere øger risikoen for fejl i sagsbehandlingen:

- Problemer i sagsbehandlingen er en af de største grunde til, at borgere søger rådgivning hos Tilioq. Vores borgerhenvendelsesundersøgelser underbygger, at den manglende kvalificerede arbejdskraft medvirker til, at borgernes sager ofte ender med fejlagtige afgørelser, syltes i urimelig lang tid - eller simpelthen går helt i stå, udtaler Anja Hynne Nielsen i en pressemeddelelse.

- Kan være altafgørende for et bedre liv

Handicaptalsmanden uddyber over Sermitsiaq.AG, at der kan være overlap i socialrådgivernes arbejde, således at der reelt er flere rådgivere, der har berøring med området.

Men handicapområdet er kompliceret, og derfor kræver det også specialister, siger hun:

- Handicapområdet er komplekst og spænder over alle aspekter i borgernes liv. Derfor er det vigtigt med uddannet personale, der har fagligheden til at forstå de mange lovgivninger og instanser, som personer med handicap skal navigere indenfor.

- Fagligt personale kan være altafgørende for at sikre et bedre liv og forbygge, at funktionsnedsættelser forværres og dermed kræver en langt mere omfattende indsats, udtaler hun.

Naalakkersuisoq vil have flere ind i faget

Handicaptalsmanden mener, at tilstanden på området skyldes manglende politisk og økonomisk prioritering.

Naalakkersuisoq for børn, unge og familier har tidligere udtalt, at hun vil arbejde for at tiltrække flere til faget:

- Det skal være attraktivt at uddanne sig til socialrådgiver og at arbejde som socialrådgiver i kommunerne. For eksempel kan mange opleve arbejdssituationen som ensom, hvor organisering i teams kan fremme trivslen i arbejdet, udtaler Naalakkersuisoq for børn, unge og familier, Paneeraq Olsen.

Powered by Labrador CMS