TIG kritiserer naalakkersuisut for omgang med licensansøgninger

Transparency International Greenland melder sig i debatten om, hvorvidt naalakkersuisut skal blande sig i processen med tildeling af licenser og kvoter i fiskeriet. Det skal de absolut ikke, lyder opfordringen.

Bestyrelsen for Transparency International Greenland mener, det er en uskik, at politikere går ind i verserende sager eller ansøgninger om fiskerilicenser og kvoter.

Den senere tid har der været debat om fiskeres mulighed for at kontakte naalakkersuisut direkte for at få sine fiskerilicenser eller kvoter.

Aqqaluaq B. Egede nævnte problematikken under et fiskeriseminar, og flere politikere og embedsfolk har siden hen bekræftet, hvordan fiskere har kunne ringe direkte til naalakkersuisut og fået dem til at skubbe på embedsværket for at få den til tider langvarige proces speedet op. Og det er et problem påpeger Transparency International Greenland (TIG).

- En Naalakkersuisoq har et ansvar for at sikre, at ingen bliver forfordelt, men at alle derimod bliver behandlet lige. Det bør således ikke være til nogens fordel at kende eller kontakte en Naalakkersuisoq angående sin sag. En ansøgningsproces bør være ens for alle, og det bliver den ikke, hvis nogen forsøger, at påvirke processen ved at kontakt en Naalakkersuisoq,

Det er foregået efter bogen

Erik Jensen som har siddet som naalakkersuisoq for fiskeri og fangst har udtalt, at en post-it til embedsværket om en ansøgning, der skal behandles hurtigt, ikke er et problem.

- Jeg har skrevet folks navn og personnummer på en gul seddel og givet embedsfolkene og bedt dem behandle sagen hurtigst muligt. Derefter har administrationen behandlet sagerne på effektiv måde, lød forklaringen fra Erik Jensen, som mener, han har ageret efter bogen.

Men den går ikke mener bestyrelsen i TIG

- Transparency International Greenland mener, at det er en uskik, at politikere går ind i verserende sager eller ansøgninger - også selvom det blot er for at formidle, at enkelte ansøgere venter på svar, lyder det fra TIG´s bestyrelse.

Lægger unødigt pres på embedsværket

De mener, at den metode lægger et unødigt pres på embedsværket. Implicit ligger der nemlig i det, at sagen skal behandles hurtigere end andre sager.

- En ansøgningsproces bør være styret af objektive og saglige kriterier med ens behandling for alle og ikke ud fra hvem, der kender hvem. Ansvaret for ligebehandling bærer en Naalakkersuisoq.

Borgere får ligeledes en løftet pegefinger fra TIG.

- Hvis det er sædvanlig praksis at kontakte Naalakkersuisoq for at få behandlet sin sag hurtigere, vil de fleste gøre det, og alle bidrager herigennem til denne uskik. Ingen ønsker at blive sprunget over i køen, så hermed en kraftig opfordring til ikke selv at forsøge at springe andre over i køen.

Fiskerikommissionen anbefaler armslængde

I 2020 blev bekendtgørelsen om licens og kvoter til fiskeri ændret men det står fortsat ikke klart hvordan processen skal være eller endnu vigtigere ikke skal være mener TIG.

- Transparency International Greenland opfordrer til, at kriterierne og ansøgningsprocessen bliver tydeligere, så tildeling af kvoter og licenser bliver mere transparent og ens for alle.

Fiskerikommissionen har i sin betænkning lagt op til at der skal indføres armslængdeprincip for tildeling af kvoter og licenser så politikere og embedsværk ikke bliver involveret. Det skal i stedet varetages af en uafhængig instans.

Powered by Labrador CMS