RETSSAGEN MOD DEN TIDLIGERE REGNSKABSCHEF

Tidligere regnskabschef i KNI idømmes 3 års anstaltsanbringelse

Torsdag blev der afsagt dom i retssagen mod den tidligere regnskabschef i KNI A/S. Dommen faldt efter anklager om bedrageri og dokumentfalsk, og retten besluttede at idømme tiltalte en anstaltsanbringelse på 3 år. Forsvarer og anklager anker sagen til Grønlands Landsret.

- Thi kendes for ret, tiltalte (..) dømmes anstaltsanbringelse i 3 år.   

Fem dages retssag er nu afsluttet. Retten fandt den tidligere regnskabschef i KNI skyldig i at have begået bedrageri og dokumentfalsk i forbindelse med sin stilling som regnskabschef i KNI A/S.

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten har lagt vægt på vidneforklaring fra de to vidner, der er ansat i KNI A/S. Retten finder deres forklaringer troværdige. 

Tiltalte kendes skyldig til alle forhold i anklageskriftet. 

Tilfreds direktør

Administerende direktør i KNI A/S, Jeppe Jensen og bestyrelsesformand for KNI A/S, Inger Eriksen fulgte med i domsafsigelsen fra tilskuerpladserne.

Direktøren er tilfreds med udfaldet:

- Vi mener, at tiltalte foretog ulovlige handlinger under sin ansættelse i KNI, og derfor anmeldte vi i 2021 forholdene til politiet. Jeg er tilfreds med at kredsretten er enig i dette. 

- Det er på sin plads, at han nu står til regnskab for de ulovlige handlinger, og den skade han har påført KNI og selskabets omdømme, udtaler  administrerende Direktør i KNI A/S Jeppe Jensen, og fortsætter:

- I forlængelse af denne sag, kan vi oplyse, at KNI A/S har foretaget tilretninger af procedurer og skærpet tilsynet af økonomiske forhold, med det formål at undgå en gentagelse. I 2021 besluttede KNI desuden, at der ved ansættelse af ledende medarbejdere kræves dokumentation i form af en straffeattest.

Det er under retssagen kommet frem, at den tidligere regnskabschef tidligere er blevet dømt for bedrageri i millionklassen under en tidligere ansættelse i en virksomhed i Danmark.

Anket til Grønlands Landsret

Forsvareren anker dommen til Grønlands Landsret til frifindelse.

Anklagemyndigheden anker også dommen til Grønlands Landsret til skærpelse. 

Powered by Labrador CMS