Tidligere Puisi-direktør: Naturligt at overføre penge til Kina

Den tidligere direktør for det konkursramte Puisi A/S, Hans-Peder Barlach Christensen, understregede i Landsretten, at det var helt efter bogen at overføre store beløb til det kinesiske selskab Sino-Am-Arctic.

Sælpølserne, som Puisi A/S fik produceret et enkelt parti af. Foto: Leiff Josefsen

Den tidligere direktør for det konkursramte sælproduktionsselskab Puisi A/S, Hans-Peder Barlach Christensen, kom onsdag med sin version af, hvad der er foregået i selskabet forud for konkursen 2000.

Konkursboet og selvstyret har sagsøgt direktøren, tidligere bestyrelsesmedlemmer, revisior og revisionsselskab for i alt 22,5 millioner kroner i to søgsmål. Og direktøren er den første sagsøgte, der afgiver forklaring ved Landsretten.

Sagsøgernes advokat, Jesper Müller fra Nuna Advokater i Nuuk, ønskede blandt andet en forklaring på en række overførsler af penge fra Puisi A/S til det kinesiske selskab Sino-Am-Arctic. Selskabet var ejet af den amerikanske forretningsmand David Stevens, som Puisi A/S samarbejdede med vedrørende forarbejdning af sælpøler og sæloliepiller til det kinesiske marked.

Den tidligere direktion og de tidligere bestyrelsesmedlemmer er i sagen gjort ansvarlige for, at Puisi A/S i virksomhedens levetid har overført 6,1 millioner kroner til Kina, som efterfølgende gik tabt.

- Det lå i hele virksomhedens setup fra begyndelsen, at der skulle en produktion og markedsføring i gang i Kina. Og at Puisi skulle fiansiere dette som en investering i et nyt marked, forklarede Hans-Peder Barlach Christensen i Landsretten.

Betalte udstyr
Direktøren kunne på Jesper Müllers spørgsmål umiddelbart forklare en række af transaktionerne, da der var tale om betaling for produktionsudstyr, der enten var købt i Asien eller i Island og som skulle til Kina. I et andet tilfælde kom den tidligere direktør frem til, at der kunne være tale om betaling af lønninger til de fem ansatte i det kinesiske selskab, hvoraf David Stevens var blandt personerne på lønningslisten. Men i flere andre tilfælde var det ikke muligt at forklare bilagene - set i lyset af, at transaktionerne var mere end 10 år gamle.

- Men der eksisterede en mappe med specificeringer af overførslerne. Men den mappe har jeg ikke adgang til, efter at jeg stoppede, sagde Hans-Peder Barlach Christensen i retten. Han forklarede i den forbindelse, at han var stoppet med dags varsel i januar 2000 og havde efterfølgende forladt Grønland for at rejse til Danmark i en periode.

Pres
Direktøren begrundede beslutningen med, at han havde været ked af det og under pres i en længere periode.

- Der hvilede et stort pres på projektet. Det var især fra pressens side, der hele tiden fokuserede på, hvornår projektet kom i gang, forklarede den tidligere direktør i retten.

Et centralt spørgsmål i sagen har været et budget, hvor salgsprisen på spæk til produktion af sæloliepiller var angivet til hele 500 kroner kiloet. Den tidligere direktør understregede i den forbindelse, at den høje pris var udtryk for, at fortjenesten kunne blive i Grønland, hvis salgsprisen var høj, når spækket blev solgt til Kina. David Stevens havde omvendt ønsket en lav pris for at fortjenesten kunne blive i Kina, forklarede Hans-Peder Barlach Christensen.

Powered by Labrador CMS