Tidligere lærere i Maniitsoq bryder tavsheden: Vold og dårlig ledelse er grund til opsigelser

Flere tidligere lærere i Atuarfik Kilaaseeraq bryder tavsheden og fortæller Sermitsiaq.AG om deres begrundelser for deres opsigelser.

Sermitsiaq.AG har været i kontakt med flere tidligere lærere, der har opsagt deres stilling som lærer i Atuarfik Kilaaseeraq.

De træder frem og deler årsagerne bag deres opsigelser.

Fungerende skoleinspektør i Atuarfik Kilaaseeraq, Mina Marie Andersen har overfor Sermitsiaq.AG forklaret, at lærerne ofte ikke nævner nogen grund til opsigelsen. Dem, der vælger at begrunde opsigelsen oplyser ofte, at det handler om personlige omstændigheder, udfordringer med at tilpasse sig byen, børnenes skolegang og sundhed, helbred, familie samt andre jobmuligheder.

Men de lærere, som Sermitsiaq.AG har været i kontakt med, nævner flere ting, som den fungerende skoleinspektør ikke har nævnt. Blandt andet dårlig ledelse der påvirker arbejdsmiljøet i negativ retning og psykisk samt fysisk vold i skolen bliver nævnt.

- For eksempel blev jeg bedt om at undervise efter, en elev havde udøvet fysisk og psykisk vold mod mig. Jeg var stadig berørt, da jeg blev bedt om at undervise.

- Jeg synes, at skolen ingen havde tilstrækkelige redskaber til at reagere på en sådan voldelig situation.

Den tidligere lærer, som Sermitsiaq.AG kender identiteten på, oplyser at voldsepisoden til dels er årsag til opsigelsen, da skolen ikke har reageret på hændelsen tilstrækkeligt nok. Vedkommende er stadig påvirket af hændelsen i dag.

"Det var på grund af ledelsen..."

Hele Grønland er bekendt med, at der er udfordringer med skimmelsvamp i Atuarfik Kilaaseeraq. En anden tidligere lærer fortæller, at begrundelsen for opsigelse også handler om helbredet:

- Det var på grund af ledelsen, og den måde Qeqqata Kommunia håndterede ledelsen. Selvfølgelig er skimmelsvamp også grunden, fordi jeg blev bekymret for, hvordan det ville påvirke mit helbred i fremtiden.

Alle elever er midlertidig flyttet til andre lokaler i byen på grund af dårlig indeklima i skolen. På grund af flytningen til andre lokaler, er arbejdsvilkårene ikke længere holdbare lyder det:

- For eksempel fik mine elever en ny klasselokale, da de blev flyttet over til Majoriaq. For mig som lærer betød det, at jeg ofte skulle frem og tilbage mellem skolen og Majoriaq, fordi jeg også havde andre elever som jeg skulle undervise i Atuarfik Kilaaseraq. Flere af det udfordrende arbejdsvilkår var bare ikke holdbare i længden.

Lokale- og personalemangel

En tredje tidligere lærer fortæller, at grunden til opsigelsen har handlet om Qeqqata Kommunias håndtering af udfordringerne.

- Min opsigelse er en konsekvens af Qeqqata kommunias håndtering af skolens problemer - skimmelsvamp og personalemangel. Der var ingen anerkendelse af de vanskelige forhold, som vi arbejdede under; der var ingen plan i forhold til at fastholde eller tiltrække personale.

- Oven i hatten brugte vores skoleleder oceaner af tid på at skaffe midlertidige lokaler - i stedet for at være leder. Dette er ikke en kritik af hende, men af den manglende opbakning fra forvaltningen.

En fjerde tidligere lærer fortæller, at hun ikke har haft personlige problemer med skoleledelsen, men mener, at det ikke er skoleledelsens opgave at finde egnede lokaler til undervisningen.

Vedkommende mener, at der har manglet politisk og forvaltningmæssigt opbakning.

Redaktionen er bekendt med identiteter på de tidligere folkeskolelærere i Atuarfik Kilaaseeraq, der i denne artikel fortæller om deres begrundelser for opsigelsen anonymt.

Powered by Labrador CMS