Syfilis har tag i den grønlandske ungdom

I 2018 og 2019 steg antallet af nye tilfælde med syfilis ekstremt, viser en ny undersøgelse af Grønlandsmedicinsk Selskab.

En undersøgelse fra Grønlandsmedicinsk Selskab, som netop er blevet offentliggjort, viser en grum tendens:

Syfilis er i voldsom vækst, særligt blandt de unge.

Undersøgelsen af syfilis i perioden 2015 til 2019 viser en stigende tendens fra 2015, hvor der blev registeret cirka 85 nye tilfælde per 100.000 indbyggere.

I 2019 var der tale om en tredobling med næsten 250 nye tilfælde.

Til sammenligning var antallet af nye tilfælde i Danmark i 2018 ifølge Statens Serum Institut på cirka 9 per 100.000 indbyggere.

Ekstrem stigning

Der var gennem alle årene i perioden et højere antal tilfælde blandt kvinder end mænd, og den højeste forekomst blev set i aldersgruppen 15-29 år.

Særligt i 2018 og 2019 steg antallet af nye tilfælde ekstremt blandt denne aldersgruppe til omkring 800 nye tilfælde pr. 100.000 indbyggere (se figur).

Årligt antal nye tilfælde af syfilis i Grønland pr. 100.000 indbyggere fordelt på alder i perioden 2015-2019.

Kun et mindre antal af tilfældene forekom blandt mænd som har sex med mænd, som ellers står for majoriteten af tilfælde i eksempelvis Danmark og USA.

Altså tyder resultaterne på hovedsagelig heteroseksuel smitte.

Powered by Labrador CMS