Svar til Pele Broberg: Grønland dropper ikke valg til Folketinget

Formanden for Naleraq ønsker at droppe valg til Folketinget fra Grønland, da han mener, at Danmark benytter mandaterne som lagkagefigurer for at dæmpe på sin tidligere kolonistyre. Naalakkersuisoq svarer, at der ikke er hjemmel til ikke at gå til valg til Folketinget.

Formanden for Naleraq, Pele Broberg har spurgt Naalakkersuisut, om de er klar til at meddele regeringen om, at grønlandske borgere ikke længere skal have grønlandske folketingsmedlemmer og skal lave et beslutningsforslag om det. I sit spørgsmål henviste han til Danmarks Grundlov § 32, stk. 5.

Vivian Motzfeldt skriver i sit svar, at Naalakkersuisut har rettet henvendelse til den danske stat, som er den rette myndighed for fortolkningen af Grundlovens§ 32, stk. 5:

- Justitsministeriet oplyser her kort fortalt, at der med bestemmelsen ikke er hjemmel til ikke at foretage valg til Folketinget i Grønland.

- Naalakkersuisut vil derfor ikke på baggrund af denne bestemmelse i Grundloven kontakte den danske regering om ikke at foretage valg til Folketinget i Grønland.

Hvem er Grønlands repræsentanter?

Broberg har blandt andet spurgt, om Naalakkersuisut og Inatsisartut eller grønlandske medlemmer af Folketinget er Grønlands repræsentanter.

Naalakkersuisoq for Selvstændighed og Udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt skriver i sit svar, at en person kan anmelde sig om kandidat til valget, enten ved at opstille som kandidat for et parti, der er præsenteret i Inatsisartut eller uden for partierne. Kandidaterne med højeste og næsthøjeste antal stemmer, der er afgivet af vælgerne, er således valgt ind til Folketinget i en 4-årig periode og skriver i sit svar, om hvem der er Grønlands repræsentanter:

- Medlemmer af Inatsisartut og medlemmer af Folketinget repræsenterer deres partier. Formanden for Naalakkersuisut og medlemmer af Naalakkersuisut vælges af Inatsisartut. På baggrund af dette valg, er det samlede Naalakkersuisut Grønlands demokratiske valgte officielle repræsentanter indadtil og udadtil.

Skal drøftes grundigt

Spørgsmål fra Pele Broberg lød også, om Naalakkersuisut er klar til at foretage en sådan henvendelse af egen drift, eller om man vil have Inatsisartut skal tage stilling til spørgsmålet først.

Naalakkersuisoq for Selvstændighed og Udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt svarer, at en sådan henvendelse til den danske stat om ikke at foretage valg til Folketinget i Grønland, er et spørgsmål som skal drøftes grundigt, enten i befolkningen eller i Inatsisartut før, at en egentlig henvendelse foretages.

- Grønland mangler stadig at overtage omkring 30 sagsområder fra staten, udover de sagsområder som Grønland ikke kan overtage fra staten, mens Grønland befinder sig i den nuværende Kongerigskonstruktion.

Tager debat gerne

Naalakkersuisoq for Selvstændighed og Udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt forklarer i sit svar, at grundloven blev til i en tid før, Grønland havde indført hjemmestyre og senere selvstyre. Efter hjemmestyrets og senere selvstyrets indførsel, har den danske regering nu Naalakkersuisut, som de formelle repræsentanter for hele Grønland, til at forhandle forhold på plads for så vidt angår Grønland, og Folketinget har Inatsisartut som kontaktflade i lovgivningsprocesser.

- Derfor kan Naalakkersuisut godt se argumentationen for, at ordningen med grønlandske folketingsmedlemmer tages op til vurdering, hvor argumenter for og imod tages op. Den debat tager Naalakkersuisut gerne.

Powered by Labrador CMS