Sundhedspersonalet meldt til politiet efter dødsfald

To personer, der har været på arbejde på Dronning Ingrids Hospital i perioden, hvor en 6-årige pige er død efter en operation, er blevet politianmeldt for pligtforsømmelse. Der er endvidere sendt en klage til landslægeembedet.

To personer, der arbejder i Dronning Ingrids Hospital er anmeldt til politiet for pligtforsømmelse.

Familien til den seksårige pige, der døde den 3. juni, et par dage efter at have fået fjernet sine mandler, har anmeldt to personer, der arbejder på Dronning Ingrids Hospital til politiet.

De to personer er anmeldt for at have brudt kriminallovens paragraf 55, der omhandler tjenesteforsømmelse i offentlig tjeneste eller hverv, hvor man undlader at opfylde pligt, som hvervet medfører.

Risici ved tonsillektomi

Efterblødning optræder hyppigst i de første timer efter operationen, men kan også komme helt op til et par uger efter operationen. Ved blødning er det vigtigt, at du kontakter læge. Der vil være behov for indlæggelse og måske fornyet operation, hvis blødningen ikke stopper af sig selv.

Kilde: sundhed.dk

Grønlands Politi bekræfter, at politiet har modtaget en anmeldelse om pligtforsømmelse, og at anmeldelsen er kommet politiet i hænde fredag den 23. juni.

Faren til pigen fortæller, at de vil have undersøgt sagen til bunds.

- Vi har anmeldt sundhedspersonalet for pligtforsømmelse, da vi mener, at der er grundlag for, at de har forsømt deres pligt på det groveste i behandlingen af vores datter, fortæller Frederik Olsen til Sermitsiaq.AG. Han oplyser, at familien har fået bekræftesle fra politiet om, at sagen efterforskes.

Sundhedsledelsen kan ikke udtale sig om sagen

Sundhedsledelsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at sagen behandles af tilsynsmyndigheden altså Landslægeembedet og at der henvises til denne med spørgsmål, da Sundhedsledelsen ikke kan udtale sig om sagen.

Direktør i Sundhedsvæsenet, Tina Amondsen, har svaret overordnet på, hvordan Sundhedsledelsen forholder sig til politianmeldelser af deres personale:

- Hvis politiet kontakter sundhedsledelsen vedrørende en politianmeldelse af sundhedspersonale, vurderes den konkrete sag. Sundhedsvæsenet vil altid medvirke konstruktivt ved en eventuel undersøgelse. Der vil i hver enkelt sag ske en konkret vurdering om, hvorvidt sagen har betydning for ansættelsesforholdet.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra Landslæge Henrik L. Hansen.

Klage sendt til Landslægeembedet

Sagen handler om en seksårige pige, der på tragisk vis mistede livet på skadestuen på Dronning Ingrids Hospital. Pigen har fået fjernet sine mandler den 30. maj, og har efterfølgende kastet blod op frem til natten til 3. juni, hvor hun afgik ved døden.

- Vi føler, at vores datter ikke har modtaget den rette behandling og føler, at vi ikke er blevet taget alvorligt nok, når vi henvendte os til skadestuen og M2. Afvisninger om at få vores datter undersøgt efter operationen har resulteret i, at hun nu ikke er iblandt os længere, fortæller Frederik Olsen.

Forældrene til den afdøde pige, har endvidere sendt en klage til Landslægeembedet omkring sundhedspersonalets behandling af deres datter.

Klagen indeholder fem punkter om i alt fire sundhedspersonale, som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i. I klagen beskrives fem episoder, der er sket på Dronning Ingrids Hospital, hvor klagen er rettet på manglende udvisning af omhu og samvittighedsfuldhed samt grov pligtforsømmelse og manglende efterbehandling, der ifølge familien førte til at deres barn på seks år er afgået ved døden.

Powered by Labrador CMS