Sundhedskommissionen: Telemedicin bør bruges mere – også i storbyerne

Telemedicin, der allerede bruges i sundhedsvæsenet især på kysten, bør udvides så det også bruges i det større byer, da der er lægemangel alle steder.

- Telemedicin skal udvikles mere, så tilbud til borgerne kan følge med, siger Ulrik Blidorf under et pressemøde torsdag eftermiddag.

Sundhedskommissionen ser et stort potentiale i telemedicin og siger allerede nu ved deres fremlæggelse af deres igangværende arbejde, at brugen af telemedicin bør udvides i landet. Også i Nuuk, hvor der er speciallæger til stede.

Begrundelsen her er, at selvom tilflytning til større byer som Nuuk, Ilulissat og Sisimiut er stor, så følger ansættelsen af sundhedspersonalet ikke med, da der er mangel på sundhedspersonale overalt i verden.

- Vi skal kigge på, hvordan vi kan bruge vores ressourcer i sundhedsvæsenet bedst muligt. Og her ser vi stort potentiale i at udvikle telemedicin mere, så flere udredes via online konsultationer, også i storbyer, siger formand for sundhedskommissionen Ulrik Blidorf under præsentationen af sundhedskommissionens arbejde torsdag eftermiddag.

Formanden for sundhedskommissionen oplyser, at der allerede nu er igangsat en udvikling af telemedicin i Grønland, der skal erstatte det nuværende telemedicinssystem, Pipaluk.

Flere speciallæger giver ikke mening

Befolkningstilvæksten viser, at 60.000 borgere i Grønland vil bo i bosteder med over 3.000 borgere i 2030. Borgere flytter til større byer, og udviklingen vil fortsætte de næste mange år.

Sundhedskommissionen, der forventer at komme med anbefalinger til politikerne i slutningen af 2022 understreger, at befolkningsudviklingen giver udfordringer i sundhedsvæsenet, uanset om byerne vokser og bygderne skrumper.

- Det vil stadig ikke give mening at ansætte flere speciallæger, da speciallæger fokuserer på specifikke sygdomme og behandlinger. På grund af befolkningsantallet her har vi ikke grundlag for at have alle mulige speciallæger, derfor ved vi allerede nu, at vi er afhængige af læger uden for landet, siger Ulrik Blidorf.

Stadig flere rejser til læge

Med en befolkning, hvor flere bliver ældre og arbejdsstyrken skrumper, så er kontakten til udenlandske sundhedsvæsener endnu vigtigere.

Det gælder ikke kun for telemedicin, hvor læger i Danmark bistår det grønlandske sundhedsvæsen ved spørgsmål omkring sygdomme og behandlinger. Det gælder lige så vel om patienter, der skal i behandling udenfor landet.

- Jeg kan helt klart sige, at vi aldrig kommer til at komme udenom patienter, der skal rejse til for eksempel Danmark for at få rette behandling. Vi skal være klar til, at patienter, der skal i behandling udenlands bliver flere, da befolkningen bliver ældre, siger Ulrik Blidorf.

Sundhedskommissionen forventer at aflevere en rapport med anbefalinger til Naalakkersuisut og Inatsisartut før året 2022 ender.

Powered by Labrador CMS