Styrelse: Kørekort-app forbeholdt danskere

Siden 2020 har bilister i Danmark haft mulighed for at downloade en app, så man med mobiltelefonen i hånden kan fremvise gyldigt kørekort. En løsning, der imidlertid ikke gælder for borgere, der har et grønlandsk kørekort.

Det vil kræve en tilbundsgående analyse af de tekniske og juridiske forudsætninger samt krav for at kunne gøre det muligt at tilkoble borgere med grønlandske kørekort til den eksisterende kørekort-app, oplyser Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen har ingen planer om at lade det grønlandske kørekort indgå i den kørekort-app, som blev lanceret for fire år siden. Det oplyser justitsminister Peter Hummelgaard i et svar til IA-folketingsmedlemmet Aaja Chemnitz.

Digitaliseringsstyrelsen oplyser, at “det vil kræve en tilbundsgående analyse af de tekniske og juridiske forudsætninger samt krav for at kunne gøre det muligt at tilkoble borgere med grønlandske kørekort til den eksisterende kørekort-app, der er et supplement til det danske kørekort”.

Ombytning 

- Da kørekort-appen teknisk er koblet op til det danske kørekortregister, er det uklart, hvilke systemændringer det vil kræve. Der vil juridisk være behov for at belyse, om det vil kræve lov- givningsmæssige ændringer at omfatte borgere med grønlandske kørekort i kørekort-appen, oplyser styrelsen og tilføjer:

- For borgere, der er indehavere af grønlandsk kørekort med bopæl i Danmark, er det imidlertid muligt at ombytte det grønlandske kørekort til et dansk kørekort ved at tage en kontrollerende køreprøve i Danmark. Herefter kan kørekortindehaveren også benytte kørekort-appen, såfremt vedkommende har grønlandsk eller dansk pas.

Peter Hummelgaard oplyser, at han tager Digitaliseringsstyrelsens forklaring til efterretning.

- Når det er sagt, vil jeg gerne drøfte sagen nærmere med spørgeren, oplyser han slutteligt i sit svar.

Powered by Labrador CMS