Studie tilbageviser store udslip af kviksølv fra Indlandsisen

Et nyt studie konkluderer, at smeltevandet fra Indlandsisen i Grønland kun indeholder meget lave koncentrationer af kviksølv.

Forskerne Jens Søndergaard, AU, og Chris�an Nyrop Albers, GEUS, i gang med prøvetagning afsmeltevand direkte ved kanten af Indlandsisen.

En gruppe forskere kan i en artikel udgivet i det videnskabelige tidsskrift Science Advances dokumentere, at resultaterne fra et opsigtsvækkende studie om indholdet af kviksølv i smeltevand fra Grønlands indlandsis ikke kan gengives, og at de ikke kan påvise kviksølv i mængder over forventet niveau i smeltevand fra Indlandsisen i Grønland.

Det skriver De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Aarhus Universitet (AU) i en pressemeddelelse i forbindelse med udgivelsen af studiet.

Institutionerne henviser til, at i 2021 spredte en sensationel forskningsartikel bekymring i Grønland og Danmark. Artiklen konkluderede, at smeltevandet fra Indlandsisen skulle indeholde store – og hidtil oversete - mængder kviksølv.

- Det oprindelige studie vakte stor opsigt, da det rapporterede om alarmerende høje koncentrationer af kviksølv. Målinger viste, at der skulle være 100 til 1000 gange de koncentrationer, vi normalt ville forvente at finde i ferskvandssystemer i Grønland, fortæller Christian Nyrop Albers, Miljøgeokemiker ved GEUS i meddelelsen

Naturlig forekomst

Men det nye studie tegner altså et helt andet billede:

Alle prøverne viste et resultat på omkring eller under 1 nanogram kviksølv per liter vand, hvilket ikke er alarmerende højt:

- Resultater på 1 nanogram per liter er helt inden for det forventede koncentrationsniveau i naturlige systemer, fortæller Christian Nyrop Albers.

Dermed er der en meget begrænset risiko, forklarer Christian Juncher Jørgensen, en anden af forskerne bag studiet:

- Konklusionen af vores studie er, at smeltevand fra under den grønlandske indlandsis har et meget lavt indhold af kviksølv. Der er således en meget begrænset risiko for både lokalsamfund og det naturlige miljø i Grønland, siger Christian Juncher Jørgensen, seniorforsker på AU.

Forfaterne bag artiklen fortæller, at de ikke umiddelbart kan forklare de forhøjede koncentrationer af kviksølv, som blev delt i det oprindelige studie, men der kan være sket en forurening af prøverne, lyder en vurdering.

Powered by Labrador CMS