Stort honorarløft til én bestyrelsesforperson

Bestyrelsesforpersonen i NunaGreen har fået et gedigent honorarløft fra 365.000 kroner til 500.000 kroner og er nu den tredjehøjest aflønnede forperson blandt de selvstyreejede selskaber.

NunaGreen har fået til opgave at opgradere Buksefjord-vandkraftværket (billedet) og etablere nyt vandkraftværk i Diskobugten, hvilket udløser en stor honorarstigning til forpersonen i selskabets bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmerne i de selvstyreejede selskaber kan se frem til et højere honorar, fremgår det af et nyt cirkulære, der fik effekt fra 1. april 2024. Der er imidlertid stor forskel på, hvad man får ekstra.

Selvstyret har ændret kurs, når det gælder honorarer til bestyrelsesmedlemmerne i de selvstyreejede selskaber.

Oprindeligt var det planen, at honorarerne hvert femte år skulle justereres i forhold til prisudviklingen i samfundet. Den plan er skrottet, og man justerer i stedet honorarerne efter pristallet hvert år.

Et honorar skiller sig ud

Særligt et honorar springer i øjnene, idet honorarændringen ikke følger pristallet. Det gælder NunaGreens bestyrelsesforperson Line Frederiksen, der får et honorarløft på 135.000 kroner. 

Forklaringen er, at selskabet er gået fra en slumrende tilværelse uden nævneværdige aktiviteter til at løse en opgave en milliardtung opgave med udvidelsen af vandkraftværket i Buksefjorden og etableringen af et nyt vandkraftværk i Diskobugten.

Se oversigten over de nugældende honorarer her. I parentes er oplyst ændringen fra 2023.

Powered by Labrador CMS