Store tillægsbevillinger: Cyberangreb koster over 10 mio. kr.

Finans- og Skatteudvalget har godkendt, at Digitaliseringsstyrelsen får en ekstrabevilling på 6,7 mio. kr. og sundhedsvæsenet 4,3 mio. kr. som følge af cyberangreb.

I marts sidste blev Selvstyret ramt af et omfattende cyberangreb, der ifølge myndighederne havde til formål at udøve spionage og indsamle informationer. To måneder senere skete det samme for sundhedsvæsenet, der blandt andet mistede adgangen til patientjournaler i en kort periode.

Kort før nytår har Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg behandlet flere tillægsbevillinger, som skal dække udgifter i forbindelse med angrebene.

Det fremgår af dokumenter offentliggjort af udvalget.

Digitaliseringsstyrelsen får således en ekstra bevilling på 6.746.000 kr, og der gives yderligere i alt 748.000 kr til Skattestyrelsen, Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordning samt Inussuk IT.

Opfordre til fælles indsats mod angreb

Derudover har udvalget også tidligere i december godkendt, at sundhedsvæsenet får 4,3 mio. kr. til dækning af følgeudgifter fra cyberangreb.

Dermed har udvalget godkendt udgifter relateret til cyberangrebene på knap 11,8 mio. kr.

Udvalget peger på, at cyberangrebene mod Selvstyret ikke var et enkeltstående tilfælde, og udvalget kommer i forbindelse med godkendelsen med en opfordring til Naalakkersuisut:

- Udvalget har heller ikke kunnet undgå at bemærke, at lignende problemer også er opstået inden for det kommunale område. Udvalget ønsker derfor oplyst, om Naalakkersuisut har overvejet, om der ikke bør gøres en fælles indsats af forebyggende karakter, sådan at modstandsdygtigheden over for cyberangreb kan styrkes inden for den samlede offentlige administration i Grønland, skriver Finans- og Skatteudvalget.

Beder om ekstra millioner til styrelse fremadrettet

I sagen om ekstra penge til Sundhedsvæsenet skriver udvalget, at der er behov for øget it-sikkerhed i sundhedsvæsenet.

Naalakkersuisut har også bedt Finans- og Skatteudvalget om at forhøje bevillingen til Digitaliseringsstyrelsen med 4,4 mio. kr. i 2023 og de kommende år.

Det afviste udvalget dog at tage stilling til, da udvalget mødet 27. december kun måtte tage stilling til bevillinger vedrørende 2022.

Powered by Labrador CMS