Statistik: Gode tal for eksport og ledighed

Fiskeeksporten ligger fortsat foran sidste år, og antallet af arbejdssøgende har været meget lave det seneste år, viser nye tal fra Grønlands Statistik.

Torsk, fiskekasse
Eksportværdien af torsk er samlet set steget med 18,0 pct. mængderne er steget med 19,8 pct. og kiloprisen er faldet med 1,5 pct.

Det går fortsat godt for fiskeeksporten og ledigheden fortsætter tilsyneladende nedad.

Det viser to nye opgørelser fra Grønlands Statistik.

I forhold til eksporten så var værdien af eksporten i perioden januar-september på 3.876 mio. kr.

- I forhold til samme periode sidste år, er der tale om en stigning på 204 mio. kr., svarende til 5,5 pct. det skal dog understreges at tallene er foreløbige tal og skal derfor tolkes med varsomhed, skriver Grønlands Statistik.

I sidste måneds opgørelse var stigningen mere markant- nemlig 11,6 procent, men eksporten har altså fortsat et forspring i forhold til sidste års eksport.

Udviklingen inden for de enkelte arter beskriver Grønlands Statistik således:

  • Rejer - Eksportværdien af rejer er i januar-september 2023 steget med 8,6 pct. i forhold til samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 162 mio. kr. mængderne faldt med 3,7 pct. og priserne steg med 12,8 pct.
  • Hellefisk - Eksportværdien af hellefisk er steget med 0,6 pct. mængderne er steget med 2,6 pct. og kiloprisen er faldet med 1,9 pct.
  • Torsk - Eksportværdien af torsk er samlet set steget med 18,0 pct. mængderne er steget med 19,8 pct. og kiloprisen er faldet med 1,5 pct.
  • Krabber - Eksportværdien af krabber er faldet med 45,6 pct. mængderne er steget med 8,3 pct. og kiloprisen er faldet med 49,8 pct.
  • Stenbiderrogn - Eksportværdien af stenbiderrogn er samlet set steget med 45,8 pct. mængderne er steget med 61,8 pct. og kiloprisen er faldet med 9,8 pct.

Færre arbejdssøgende

I en anden opgørelse har statistikkontoret opgjort antallet af arbejdssøgende igennem det seneste år i perioden 4. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023.

Og der har endnu en gang været færre arbejdssøgende end samme periode året før:

- Der var i alt 4.288 personer, som har været registeret arbejdssøgende i en eller flere måneder i løbet af perioden fra 4. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023 mod 4.739 personer i samme periode året før, skriver Grønlands Statistik.

Og de fleste har kun været arbejdssøgende i en kort periode. Således har 63 procent været arbejdssøgende imellem 1-3 måneder, mens 8,2 procent eller 353 personer har været registreret imellem 10-12 måneder.

Powered by Labrador CMS