Station Nord ikke længere lukket land

Udenlandske forskere og minefolk kan igen indrejse direkte via Station Nord. Den er blevet godkendt som grænsepost

Villum Research Station
Villum Research Station blev ramt hårdt, da der blev lukket ned for indrejsen via Station Nord

Nu kan udenlandske forskere og minefolk igen indrejse direkte til Station Nord fra Svalbard.

Det danske udlændinge- og integrationsministerium har nemlig anerkendt Station Nord som grænseovergang.

Problemet omkring Station Nord opstod, da politiet pludseligt meddelte, at det var ulovligt når udenlandske forskere og minefolk indrejste direkte til Station Nord fra Svalbard, hvor også forskningsstationen, Villum Research Station ligger. Der blev lukket ned for den rejserute ved årsskiftet. Det betød, at de ville skulle tage omvejen over Constable Pynt (Nerlerit Inaat) - en omvej, der er så dyr, at det i praksis ikke var en mulighed.

Samme problem ramte minefolk fra Ironbark i forbindelse med selskabets projekt i Citronen Fjord.

Med godkendelsen af Station Nord som grænseovergang kan personer fra udenfor Schengen-området fremover indrejse direkte.

Det er dog en række betingelser knyttet til godkendelsen:

  • Det påhviler Station Nord at sørge for, at de betingelser og anvisninger, som Udlændinge- og Integrationsministeriet fastsætter efter indstilling fra Rigspolitiet af hensyn til kontrolmulighederne i forbindelse med ind- og udrejse over den ydre Schengengrænse, overholdes/følges.
  • Det påhviler Station Nord i videst muligt omgang – eventuelt i samarbejde med Politimesteren i Grønland – generelt at informere brugere af grænseovergangsstedet om de kontrolmæssige foranstaltninger af praktisk karakter, som Danmarks deltagelse i det praktiske Schengensamarbejde giver anledning til.
  • Det forudsættes endvidere, at der indledes et samarbejde mellem Skattestyrelsen i Grønland og Station Nord omkring varetagelse af toldfunktionen på stedet.
Powered by Labrador CMS