Station Nord er fortsat lukket land

Der er fortsat ingen direkte adgang for udenlandske forskere og minefolk til Station Nord. Justitsministeriet arbejder på en løsning

Villum Research Station

Der er ingen løsning på problemerne med adgangen til Station Nord lige om hjørnet. Det fremgår af et svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen til Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Som vi har fortalt tidligere, har udenlandske forskere siden oktober 2018 ikke kunnet indrejse direkte til Villum Research Station, som ligger i tilknytning til Station Nord. Det har reelt lukket for adgangen for udenlandske forskere, da indrejsen via Constable Pynt er for dyr.

Problemet er, at de tidligere indrejser ikke har været i overensstemmelse med reglerne.

- Grønlands Politi har til brug for besvarelsen oplyst, at Grønlands Politi medio 2018 konstaterede, at der formentligt igennem længere tid i strid med gældende regler er sket indrejse uden for et godkendt grænseovergangssted direkte fra Svalbard til Station Nord, hvilket politiet har reageret på. Der er således ikke tidligere givet tilladelse til en sådan indrejse til Villum Research Station eller Ironbark, skriver Søren Pape Poulsen i sit svar til Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Kræver godkendt grænseovergang

Ironbark er i hele 2018 ikke rejst ind til deres projekt i Citronen Fjord via Station Nord.

Problemet er, at indrejsen til kongeriget skal ske via en godkendt grænsestation, hvis det sker fra et område uden for Schengen-området - og det gælder indrejsen fra Svalbard.

- Som det fremgår, følger det af de gældende regler, at indrejse til Station Nord skal ske via en godkendt Schengengrænseovergang. Såvel Villum Research Station og Ironbark vil derfor skulle henvises hertil, skriver Søren Pape Poulsen.

Løsning trækker ud

Det er åbenbart ikke ligetil at finde en løsning på problemet. Aaja Chemnitz Larsen (IA) stillede sit spørgsmål i starten af januar. Søren Pape Poulsen meddelte siden, at han skulle bruge ekstra tid på at besvare spørgsmålet. Men alligevel har han ikke en løsning klar. Det er i efteråret nedsat en tværministeriel følgegruppe med justitsministeriet som formand, der skal understøtte løsningen af de myndighedsopgaver, som påhviler rigsmyndighederne i forbindelse med etableringen af et mineprojekt ved Citronen Fjord i det nordøstlige Grønland.

- Regeringen vil prioritere følgegruppens arbejde, og spørgsmålet om indrejse til Station Nord indgår som en naturlig del af dette arbejde med henblik på at finde en løsning på problemstillingen, slutter Søren Pape Poulsen sit svar.

Powered by Labrador CMS