Spiralsagen: Disse forhold skal undersøges

Grønland og Danmark er nu enige kommissoriet for en uvildig udredning der skal belyse omfanget af det danske spiralkampagne, og hvad grundlaget for beslutningen om at lave kampagnen tilbage i 1960’erne var.

Naalakkersuisoq for sundhed og sundhedsministeren er nået til enighed om hvilke forhold af spiralsagen og andre forebyggelsesindsatser i Grønland skal udredes. Udredningen skal stå klar om to år.

Den danske regering og Naalakkersuisut er nået til enighed om kommissoriet der skal belyse den såkaldte spiralsag fra 1960 og den øvrige svangerskabsforebyggelse frem til 1991, hvor Grønland overtog ansvaret for sundhedsområdet.

I en pressemeddelelse skriver Selvstyret, at den danske regering og naalakkersuisut ønsker en uvildig udredning, der skal afdække processen bag beslutningen om spiralkampagnen i Grønland samt den øvrige svangerskabsforebyggelsespraksis, der blev gennemført for grønlandske piger og kvinder i tidsperioden 1960 frem til 1991. Det gælder både for piger og kvinder i Grønland og elever på efterskoler i Danmark.

Kommissoriet

Kommissoriet beskriver i alt fire forhold, som uvildige eksperter fra både Grønland og Danmark skal undersøge. Undersøgelsen forventes at være færdig indenfor to år.

Disse skal udredes:

  • Den historiske kontekst for den svangerskabsforebyggelsespraksis i Grønland, der blev indledt i 1960’erne, herunder ”Spiralsagen”.
  • Beslutningsforløbet, der ledte frem til initiativet vedrørende indførelse af brug af spiraler og andre svangerskabsforebyggende metoder, herunder hvad der lå til grund for initiativets igangsættelse, løbende videreførelse og tilpasning. Udredningen skal omfatte overvejelser, beslutninger og handlinger fra involverende myndigheder, organisationer og myndighedspersoner.
  • Initiativets konkrete gennemførelse i Grønland og for grønlandske piger som var indskrevet på efterskoler i Danmark. Det skal søges afdækket, hvordan initiativet blev implementeret over perioden og på tværs af grønlandske sundhedsdistrikter og for forskellige aldersgrupper. Det skal desuden søges afdækket, hvordan initiativet blev oplevet på baggrund af vidneberetninger.
  • Det retlige, administrative og sundhedsfaglige grundlag på daværende tidspunkt for opsætning af spiraler og for den øvrige svangerskabsforebyggelsespraksis i Grønland og for elever fra Grønland på efterskoler i Danmark i perioden.

Nødvendig udredning

Både Naalakkersuisoq for sundhed Mimi Karlsen og den danske sundhedsminister Magnus Heunicke har mødt kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke og uden forudgående oplysning om spiralens funktion. Spiralkampagnen er gennemført i en periode fra midten af 1960’erne og omkring ti år frem.

Sundhedsminister Magnus Heunicke finder udredningen vigtig og påpeger, at historien ikke må gå i glemmebogen:

- Det arbejde har vi sat rammerne for, så vi både får kvindernes vidnesbyrd frem og belyst beslutningsforløbet og den efterfølgende konkrete gennemførelse. Grønland og Danmark er tæt forbundne med en lang fælles historie. ”Spiralsagen” er en påmindelse om, at den historie har mange ulykkelige kapitler, som vi ikke skal lægge i glemmebogen, men forstå og lære af, siger han i pressemeddelelsen.

Udredning kan udvides

Naalakkersuisoq for sundhed Mimi Karlsen glæder sig over undersøgelsen og understreger, at en udredning med grønlandsk forankring er på sin plads.

- En grønlandsk forankring i udredningen er nødvendig i forhold til at komme til bunds i baggrunden for indførsel af tiltaget. I dette arbejde er beretninger fra de involverede et centralt redskab i forståelsen af, hvad der skete, og de hertil afledte konsekvenser for kvinderne og deres familier, siger hun.

Kommissoriet beskriver, at Danmark skal afsætte yderligere seks millioner kroner, hvis Grønland og Danmark beslutter sig for at udvide udredningen udover de allerede besluttet fire forhold. Udredningen kan dermed udvides under forløbet frem til færdiggørelsen om to år.

Du kan læse hele kommissoriet HER.

Powered by Labrador CMS